Czasopismo Ziemia Kaliska

RÓŻNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE CZASOPISMA „ZIEMIA KALISKA"


 
Bożena Szal-Truszkowska
Historia powojennego wydania czasopisma Ziemia Kaliska.

 
Joanna Mąkosza
Ludzie ze stopki "Ziemi Kaliskiej” 1957-1992. Indeks. Informator.

 
Maria Dąbrowska
List Marii Dąbrowskiej do "Ziemi Kaliskiej" opublikowany w numerze I w maju 1957 roku

 
Dziesięć lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska")
Wspomnienia założycieli ZK
Poczet "sprawców" jubileuszu
Ziemia Kaliska nr 20 (275) 1967, str. 1, 6 i 7

Bogumił Kunicki
Miesięcznik regionalny "Ziemia Kaliska"
"Ziemia Kaliska" nr 3 (258), 1967, str. 5, nr 4, (259), str.

Bohdan Adamczak
Dziesięć lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska"
Rocznik Kaliski t. II, 1969, s. 271.

Bohdan Adamczak
Niedosyt
Ziemia Kaliska nr 20 (275) 1967, str. 6

 
Bożena Szal-Truszkowska
Historia powojennego wydania czasopisma Ziemia Kaliska.

 
Joanna Mąkosza
Ludzie ze stopki "Ziemi Kaliskiej” 1957-1992. Indeks. Informator.

 
Maria Dąbrowska
List Marii Dąbrowskiej do "Ziemi Kaliskiej" opublikowany w numerze I w maju 1957 roku

 
Dziesięć lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska")
Wspomnienia założycieli ZK
Poczet "sprawców" jubileuszu
Ziemia Kaliska nr 20 (275) 1967, str. 1, 6 i 7

Bogumił Kunicki
Miesięcznik regionalny "Ziemia Kaliska"
"Ziemia Kaliska" nr 3 (258), 1967, str. 5, nr 4, (259), str.

Bohdan Adamczak
Dziesięć lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska"
Rocznik Kaliski t. II, 1969, s. 271.

Bohdan Adamczak
Niedosyt
Ziemia Kaliska nr 20 (275) 1967, str. 6

 
Piętnaście lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska")
Autor artykułu - redakcja
PIĘTNAŚCIE LAT CZASOPISMA REGIONALNEGO „ZIEMIA KALISKA"
ZK nr 18 (533), 1972

Autor artykułu - redakcja
Zawierzając pamięci
ZK nr 43 (558), 1972

Autor artykułu - redakcja
Zaczęliśmy następną „15”
ZK nr 44 (559), 28 października 1972

Autor artykułu - redakcja
Nasze "dni"
ZK 19 (534), 1972

Krzysztof Walczak
SLOŃ A BIBLIOGRAFIA
ZK nr 29 (544), 1972 str. 5

Zygmunt Wolniewicz - dyrektor Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa“
Prasa Wielkopolski dziś i jutro
ZK nr 20 (535), 1972 str. 3

 
Dwadzieścia lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska")
Michał PŁOCIŃSKI
Nasze 20-lecie
ZK nr. 20 (786), 14 maja 1977

Mieczysław Leń
Nasze 20-lecie
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (całość)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.1)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.2)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.3)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.4)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.5)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.6)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.7)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.8)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.9)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.10)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.11 i ostatnia)
Ziemia Nr 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 1977 r.

 
Elżbieta Bielewicz, AND
Nasza "Ziemia Kaliska" ma już 57 lat!

 
Ballada kaliska
Bogumił Kunicki

Podziemne szkoły (cz. 1 i 2)
Historia tajnego nauczania podczas okupacji hitlerowskiej

 
Wspomnienia o redaktorach i założycielach "Ziemi Kaliskiej"
Danuta Płocińska (Krawczyńska) zm 5 list...
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Michał Płociński (Marian Starski) 11 października 1930 — 22 listopada 1988
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Mieczysław Leń (Jan Kantecki i Jerzy Brzozowski) zm. 2 listopada 1979
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Bohdan Adamczak zm. 5 lis...
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Maciej Maria Kozłowski zm. 5 lis...
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Bogumił Kunicki zm. 5 lis...
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Eligiusz Kor-Walczak 1 grudnia 1913-25 maja 2000
Wspomienie
KP dr Bogumiła Celer
Władysław Kościelniak zm. 5 lis...
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Anatol Dubowenko zm. 5 lis...
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku
Wlodzimierz Łuszczykiewicz zm. 5 lis...
Wspomienie
ZK nr 37, 13 września 1991 roku

 
Rajmund Jankowski
Dzieje prasy kaliskiej.
Wydruk referatu wygłoszonego w Klubie MPiK w ramach cyklu „Spotkania z Kaliszem"

 
Halina Tumolska
Społeczne funkcje prasy kaliskiej po transformacji ustrojowej
Rocznik Kaliski

 
Halina Molenda
„Południowa Wielkopolska” — Stary tytuł, nowe treści

 
Włodzimierz Muth
Początki prasy zakładowej na terenie Kalisza
Rocznik Kaliski nr VIII, str. 358

 
Renata Bieniecka
Życie kulturalne województwa kaliskiego w świetle publikacji Ziemi Kaliskiej" (1976 — 1985)
Praca magisterska. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 
Bazyli Stasiak
Praca dyplomowa Studium Nauczycielskie 1961

 
Tadeusz Pniewski
Pierwszy wiersz o Kaliszu
Rocznik Kaliski nr
Ten link przeniesie Cię na górę strony