Czasopismo Ziemia Kaliska

 
Bożena Szal-Truszkowska
Historia powojennego wydania czasopisma Ziemia Kaliska.

 
Joanna Mąkosza
Ludzie ze stopki "Ziemi Kaliskiej” 1957-1992. Indeks. Informator.

 
Maria Dąbrowska
List Marii Dąbrowskiej do "Ziemi Kaliskiej" opublikowany w numerze I w maju 1957 roku

 
Dziesięć lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska

 
Piętnaście lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska")

 
Dwadzieścia lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska"

 
Dwadzieścia pięć lat czasopisma regionalnego "Ziemia Kaliska"

 
Trzydzieści lat czasopisma "Ziemia Kaliska" (1957 – 1987)

 
Wspomnienia o założycielach i redaktorach "Ziemi Kaliskiej"

 
Rajmund Jankowski
Dzieje prasy kaliskiej.
Wydruk referatu wygłoszonego w Klubie MPiK w ramach cyklu „Spotkania z Kaliszem"

 
Halina Tumolska
Społeczne funkcje prasy kaliskiej po transformacji ustrojowej
Rocznik Kaliski

 
Halina Molenda
„Południowa Wielkopolska” — Stary tytuł, nowe treści

 
Włodzimierz Muth
Początki prasy zakładowej na terenie Kalisza
Rocznik Kaliski nr VIII, str. 358

 
Renata Bieniecka
Życie kulturalne województwa kaliskiego w świetle publikacji Ziemi Kaliskiej" (1976 — 1985)
Praca magisterska. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 
Bazyli Stasiak
Praca dyplomowa Studium Nauczycielskie 1961 (w przygotowaniu)

 
Ballada kaliska
Bogumił Kunicki

Podziemne szkoły (cz. 1 i 2)
Historia tajnego nauczania podczas okupacji hitlerowskiej
Ten link przeniesie Cię na górę strony