Czasopismo Ziemia Kaliska

List Marii Dąbrowskiej do "Ziemi Kaliskiej" opublikowany w numerze pierwszym w maju 1957 roku


- Bardzo się ucieszyłam, że Kalisz będzie miał swoje pismo. Jestem dzieckiem ziemi kaliskiej. Z jej okolic i z samego Kalisza czerpałam natchnienie do moich książek: „Uśmiech dzieciństwa", „Ludzie stamtąd" oraz „Noce i dnie". Ta ziemia kształtowała moje poczucie artystyczne, styl i język mojej całej twórczości. I choć dawno opuściłam kaliskie strony rodzinne, zawsze kocham je z rzewną pamięcią i wdzięcznością Kalisz jest dziś tylko miastem powiatowym. Lecz kiedyś, w średniowieczu był księstwem i może się z tego czasu pochlubić księciem Bolesławem Pobożnym, sławionym przez kroniki dziejowe za rządność, sprawiedliwość i wysiłki nad zjednoczeniem Polski. Jak wierny, powiodło się to dopiero jego zięciowi, Władysławowi Łokietkowi ożenionemu z księżniczką kaliską, Jadwigą, córką Bolesława Pobożnego. Synem tej pary królewskiej, synem więc kaliszanki, był król Kazimierz Wielki, zwany też Królem Chłopów.

Z Kaliszem związane jest nazwisko poety XVI wieku, Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, który kształcił się w kaliskim kolegium jezuickim. W Kaliszu, w sławnej drukarni jezuickiej tłoczona była jego wierszowana kronika o wojnie z Chmielnickim, nosząca tytuł „Wojna Domowa z Kozaki”.

W Kaliszu, w dobie tzw. Królestwa Kongresowego, której miasto zawdzięcza kilka pięknych budowli, stacjonował sławny patriota, major Walerian Łukasiński Kaliszaninem był znakomity pianista i kompozytor, Henryk Melcer. Adam Asnyk nie tylko w szkołach kaliskich się uczył (prawdopodobnie w prywatnej szkole realnej, prowadzonej przez dyrektora Pawłowicza), Asnyk w Kaliszu się urodził. Maria Konopnicka nie tylko w szkołach kaliskich się uczyła, lecz i w późniejszym życiu długo mieszkała w ziemi kaliskiej, w Bronowie i w Gusinie. Kalisz jest więc nie tylko najstarożytniejszą znaną na naszych ziemiach osadą ludzką, ale związany jest z wielu znakomitymi nazwiskami polskimi, z wielu cennymi tradycjami historycznymi i kulturalnymi. Pielęgnujcie w Waszym piśmie te tradycje dla młodego pokolenia, które tak mało wie o dziejach ojczystych.

Dla mnie Kalisz jest już tyko snem dzieciństwa i pierwszych lat młodości. Lecz w tym śnie - jest miastem najpiękniejszym na świecie. Miastem o najpiękniejszym parku, najpiękniejszej rzece, najpiękniejszych ulicach, mostach, najpiękniejszych nocach i dniach.


MARIA DĄBROWSKA

Ten link przeniesie Cię na górę strony