Czasopismo Ziemia Kaliska

15 lat Ziemi Kaliskiej z 1972 r.Autor artykułu - redakcja

"Nasze „dni”"

8 maja 1945 władze państwowe ustanowiły ów dzień Dniem Prasy. Powiększyła się w ten sposób ilość „resortowych dni“, chociaż jeszcze wówczas nie było ich na pewno tak wiele jak w tej chwili. W każdym bądź razie zostaliśmy uhonorowani jako pracownicy prasy i mamy z tego powodu szczególne powody do radości.

Wśród wielu środków masowej informacji — czy jak to się jeszcze obecnie i nadal mówi — masowego przekazu (chociaż ta nazwa mi absolutnie za względów znaczeniowych nie odpowiada) prasa odgrywa nadal niezwykle istotną i doniosłą rolę. Podobnie jak to kiedyś miało miejsce w przypadku konkurencji telewizji w stosunku do kina (wiemy już dzisiaj, że z owej walki konkurencyjnej obie instytucje wyszły obronną ręką) prasa nie została zagrożona przez szereg innych rozwijających się dynamicznie środków informacji takich jak radio i telewizja.

Województwo poznańskie należy do bardziej „rozczytanych" województw w kraju. Ale procent „nasycenia“ statystycznego jest bardzo różny w samym Poznaniu i to województwie poznańskim. Kalisz i powiat kaliski należą niestety do tych okręgów, w których ten wskaźnik jest jeszcze ciągle niezadowalająco niski. Rosną tylko nakłady niektórych pism, ale zbyt wielu czytelników ogranicza się do czytania tylko jednego tytułu. Jesteśmy w tym dobrym położeniu, że to właśnie i nasze pismo wykazuje od trzech co najmniej lat wyraźne tendencje do stałego wzrostu nakładu. Wspominaliśmy we „wstępniakowym“ artykule informującym o naszym 15-leciu istnienia, że wpisujemy to nie tylko na konto naszych zasług, lecz przede wszystkim wiążemy to z faktem „zakorzenienia“ się „Ziemi Kaliskiej" w społeczeństwie naszego regionu, zdobyciu sobie podstawowego, stałego masowego od biorcy, którego ilość z tygodnia na tydzień się powiększa. Po prostu jest chyba coś w tym powiedzeniu, które można często usłyszeć przy kiosku: „nasza Ziemia“.

Skoro tak jest, udało się nam chyba osiągnąć w poważnym stopniu to, iż nasza, dziennikarska „Ziemia” jest „Ziemią“ Czytelników.

Z okazji jubileuszu dziennikarze, „ZK” odbędą szereg spotkań to zakładach pracy, klubach fabrycznych, szkołach, a na wsiach powiatu kaliskiego i turkowskiego w Klubach „Ruchu", który jest naszym wypróbowanym sojusznikiem w naszych dążeniach do pozyskania jak największej ilości Czytelników. Bardzo wysoko cenimy sobie takie spotkania — stanowią one bowiem niezwykle bogate źródło wiedzy o zainteresowaniach, potrzebach i żądaniach naszych Czytelników.

Przygotowaliśmy w roku jubileuszowym naszego pisma szereg imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych, tak aby podtrzymać naszą dość bogatą i urozmaiconą działalność pozaredakcyjną. I tak np. przygotowujemy kilka nowych „Salonów ZK“, jubileuszowe Zawody Strzeleckie i Rajd po wyspie Wolin (wspólnie — jak zwykle — z LOK, PTTK. Komitetami Przeciwalkoholowymi.

Główne uroczystości jednak przenosimy na październik, kiedy to wspólnie z KDK i COMUK oraz Wydziałem Kultury PMRN i PPRN przygotowujemy szereg pomyślanych na szeroką skalę imprez kulturalnych i artystycznych, ciekawych występów znanych w kraju zespołów estradowych i muzycznych. Towarzyszyć temu będzie kilka wernisaży wystaw plastycznych i ciekawych prelekcji.

Redakcja nasza ponadto w najbliższym czasie organizuje szereg spotkań z wybitnymi publicystami, kierownikami resortu prasy i wydawnictw władz centralnych, o czym informować będziemy już na bieżąco.

Jednym słowem staramy się o to, aby nasz jubileusz miał „roboczy“ charakter, ale także aby Czytelnikom zapewnił wiele atrakcyjnej rozrywki. Obyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni.

ZK 19 (534), 1972


Ten link przeniesie Cię na górę strony