Tadeusz Pniewski

 

 Kalisz z oddali

  Przedmowę napisał
Edward Polanowski

 

Towarzystwo Miłośników Kalisza
Kalisz 1988


I Wydanie Internetowe
Mikrosat - Krzysztof Płociński i synowie,  wrzesień 1999
Wszelkie prawa zastrzeżone