Spis treści

STRONA TYTUŁOWA
PRZEDMOWA
SŁOWO WSTĘPNE
I. Z DYMEM POŻARÓW

1. W cieniu fabryki fortepianów
2. Ulica Lipowa i okolice
3. Dzieje pewnej rodziny
4. Na rogatce

II. PIERWSZE KROKI
1. Szkółka pani Kaupowicz
2. Moja codzienna wędrówka do szkoły
3. Dziecięce fascynacje i zabawy

 III. SZKOŁO, SZKOŁO, HEJ...
1. W dostojnym gmachu
2. Zeus - pobłażliwy i nieomylny
3. Inni mieszkańcy Olimpu
4. W uczniowskich mundurkach
5. Najpiękniejsze szkolne chwile

IV. MIASTO MEJ MŁODOŚCI
1. W starym i nowym parku
2. Podzwonne dzielnicy żydowskiej
3. Romans Szmula Dunkelmana
4. Targi, jarmarki, zabawy ludowe, letnie i zimowe rozrywki kaliszan
5. Res sacra miser
6. Wypadki kaliskie

V. DIES IRAE
1. Przed burzą
2. Pierwsze dni wojny
3. Wrześniowa tułaczka
4. Bój pod Ożarowem
5. Okupacja - życie codzienne i ruch oporu

VI. POWRÓT I UCIECZKA
1 Pierwszy spacer po latach
2. W kaliskim szpitalu
3. Lekarz do wszystkiego
4. Krew - dar serca
5. Moje społeczne pasje
6. Klan asnykowców

POSŁOWIE