Herb województwa kaliskiego Województwo kaliskie

Polska - województwo kaliskie. (gif 2634 bytes)Województwo kaliskie - jedno z 48 w kraju - zajmuje powierzchnię 6512 km2 (2,1% całkowitego obszaru Polski) i należy do województw średniej wielkości. Leży prawie w całości w południowo-zachodniej części Niziny Wielkopolskiej, jedynie południowo-zachodni skraj województwa wchodzi w skład Niziny Śląskiej.

     Granice o łącznej długości 520 km, stykają się z województwami: leszczyńskim i wrocławskim od zachodu, opolskim i częstochowskim od południa, sieradzkim od wschodu oraz konińskim i poznańskim od północy.
     Województwo w całości rozpościera się na obszarze nizinnym, co oznacza, że jego wysokość nigdzie nie przekracza 30 m n.p.m. Największe wzniesienie to Wzgórza Ostrzeszowskie o długości 40 km, Wzgórza Wysockie pod Ostrowem Wielkopolskim i Wzgórza Żerkowskie na północy. Panorama Kalisza z lotu ptaka. Widok od zachodu. (jpg 87426 bytes)
     Główne rzeki województwa to Prosna - lewy dopływ Warty - o długości 126 km od wsi Dzietrzkowice na południu, aż po ujście do Warty na północy, oraz Obra, Lutynia, Barycz. Brak jest naturalnych zbiorników wód stojących.

     Województwo kaliskie jest centralnie położone w stosunku do dużych aglomeracji miejskich: Poznania, Łodzi i Wrocławia. Przez teren województwa przebiegają dwie linie kolejowe o dużym znaczeniu krajowym: Poznań-Ostrów Wielkopolski-Kluczbork-Katowice i Wrocław-Oleśnica-Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Łódź-Warszawa.
Najważniejszym węzłem kolejowym województwa jest Ostrów Wielkopolski.

RATUSZ OD FRANCISZKANÓW.jpg (47383 bytes)     Sieć dróg województwa kaliskiego jest zróżnicowana, a największe zagęszczenie przypada na część północną i środkową. Jedyna droga o znaczeniu międzynarodowym, relacji Praga-Warszawa przebiega w części południowej przez Syców, Kępno i Wieruszów.
     Teren województwa zamieszkuje 720 tys. osób - 46,8% stanowią mieszkańcy 20 miast.

     Województwo kaliskie, utworzone w 1975 roku, posiada wielowiekową tradycję wyodrębnionej na ziemiach polskich jednostki administracyjnej.
     Kalisz już w XI i XII wieku był grodem kasztelańskim, którego terytorium sięgało ujścia Prosny do Warty, linii Jarocin-Zduny, a na południu po rzekę Barycz. W XIII wieku Kalisz stał się stolicą księstwa, a od XV wieku województwa podzielnego na 6 powiatów: kaliski, koniński, pyzdrski, gnieźnieński, kcyński i nakielski
. Sam powiat obejmował region o powierzchni blisko 33 tys. km i należały do niego takie miasta jak Chocz, Dobrzyca, Odolanów, Ostrów, Opatówek, Pleszew, Stawiszyn i Zduny. Tereny ziemi ostrzeszowskiej oraz Wieruszów należały do województwa sieradzkiego. Wojny i klęski żywiołowe w wieku XVII spowodowały regres województwa kaliskiego, ale dzięki ożywionym kontaktom ze Śląskiem nie był on tak głęboki jak w innych częściach Rzeczypospolitej.

RYNEK WIDOK NA ZAMKOWĄ.jpg (20955 bytes)     W 1768 roku w związku z utworzeniem województwa gnieźnieńskiego, wyłączono z kaliskiego powiaty nakielski, kcyński i gnieźnieński, a w roku 1793, po zajęciu Wielkopolski przez Prusy, województwo zostało włączone do nowo utworzonej prowincji Prus Południowych. Od tego czasu siedziba władz administracyjnych mieściła się w dawnych zabudowaniach pojezuickich, w których obecnie znajduje się Urząd Wojewódzki.
     Departament kaliski przetrwał do roku 1815, kiedy na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego został podzielony granicą na Prośnie pomiędzy dwa państwa zaborcze: Rosję i Prusy. Ostrów, Ostrzeszów, Odolanów, Pleszew weszły w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego należącego do Prus, pozostałe tereny włączone zostały do Królestwa Polskiego, znajdującego się pod panowaniem Rosji. Fakt ten zaważył o odrębności kulturowych, gospodarczych, obyczajowych, które występują po dzień dzisiejszy.
RATUSZ KALISKI W CAŁEJ KRASIE.jpg (19494 bytes)     W roku 1837 utworzono Gubernię Kaliską, w skład której weszły: Konin, Słupca, Pyzdry, Sieradz, Wieruszów, Częstochowa, Radomsko, Piotrków. W wyniku późniejszej korekty granic gubernia kaliska do 1914 roku obejmowała 8 powiatów (Kalisz, Sieradz, Łęczyca, Konin, Koło, Turek, Słupca, Wieluń).
     W odrodzonej Rzeczypospolitej Kalisz stracił status miasta ponadregionalnego i stał się siedzibą powiatu w województwie łódzkim, a od 1938 roku w województwie poznańskim.
W latach II wojny światowej ziemia kaliska oraz cała Wielkopolska weszły w skład Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu działań wojennych, aż po rok 1975, Kalisz był powiatem w województwie poznańskim, by po raz kolejny w historii stać się stolicą województwa, w skład którego weszły ziemie należące do byłych województw: poznańskiego, łódzkiego, wrocławskiego i opolskiego.

 

Co w Kaliszu warto zwiedzić?

 • grodzisko z IX/X w. na Zawodziu
 • fragmenty murów zamku
 • kościół św. Mikołaja - od 1992 r. katedra po utworzeniu diecezji kaliskiej, zbudowany w stylu gotyckim w 1253 r. z fundacji księcia Bolesława Pobożnego, przebudowany na halowy w XVII w.
  - w prezbiterium gotyckie sklepienie gwiaździste
  - późnorenesansowa dekoracja stiukowa w stylu kalisko-lubelskim w nawach
  - późnobarokowy ołtarz główny z kopią dzieła Rubensa "Zdjęcie z krzyża"
  - kaplica Matki Bożej Pocieszenia z polichromią i witrażami projektu Włodzimierza Tetmajera
   z 1909 r.
 • późnobarokowa bazylika mniejsza Wniebowzięcia NMP z 1790 r. po przebudowie zawalonej świątyni z XIV w. - sanktuarium św. Józefa
  - główny ołtarz klasycystyczny z 1829 r.
  - kaplica Świętej Rodziny z łaskami słynącym obrazem Świętej Rodziny, koronowanym w 1796 r.
 • wczesnobarokowy trójnawowy kościół garnizonowy z lat 1587-95, z emporami i wieżą,, z późnorenesansowym portalem
 • franciszkański kościół św. Stanisława z około 1257 r., przebudowany na halowy, z relikwiami fundatorki błogosławionej Jolanty oraz klasztor z XVII w.
 • późnorenesansowy pobernardyński kościół Nawiedzenia NMP z 1607 r., obecnie jezuicki, ze wspaniałą polichromią iluzjonistyczną oraz klasztor z 1622 r.
 • mury obronne z XIV w.
 • baszta Dorotka z XIV w.
 • most kamienny z 1825 r., na dębowych palach, zbudowany z nakazu cara Aleksandra I
 • ratusz z lat 1920-25, nawiązujący do tradycji dawnego renesansowego ratusza, z wewnętrznym dziedzińcem i fasadą ozdobioną ryzalitem z podcieniami
 • klasycystyczny budynek Trybunału, obecnie Sąd Okręgowy projektu Sylwestra Szpilowskiego
 • neoklasycystyczny gmach banku
 • budynek dawnego folusza, obecnie Filharmonia Kaliska
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z 4 filiami
 • park Planty, powstały po zasypaniu w czasie okupacji przez Niemców odnogi Prosny
  - pomnik poety Adama Asnyka
  - pomnik książki, upamiętniający zniszczenie przez Niemców książek z kaliskich bibliotek
 • park miejski z 1798 r., przekomponowany w 1881 r.

Opracował Krzysztof Płociński na podstawie materiałów Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. 
Fot. 2, 3, 4, Krzysztof Płociński

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron Internetowych Ziemi Kaliskiej  jest Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel.: (0-62) 7671842, fax (062) 7678214, w osobach Krzysztofa Płocińskiego - właściciela,   oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl

Š 1996-2001 by Mikrosat. All rights reserved.