SZKOŁA KALISKA

Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Asnyka w Kaliszu

  Pod redakcją 
Edwarda Polanowskiego

Kalisz 1993

I Wydanie Internetowe
Krzysztof Płociński,  lipiec  2001