Słowo od Stowarzyszenia 

      Monografia, którą jak bezcenny skarb przekazujemy dziś teraźniejszym i przyszłym pokoleniom wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, jest bez wątpienia najtrwalszym znakiem pamięci o naszej Szkole, o jej źródłach, tradycjach, dorobku - nie tylko w dziejach Kalisza, lecz także w rozwoju polskiej oświaty, nauki i kultury.
      Pomysł wydania tej niezwykłej książki zrodził się po koleżeńskim zjeździe w 1988 r. w kręgu członków młodego przecież, chociaż wyrosłego z bogatej asnykowskiej tradycji, Stowarzyszenia Wychowanków naszej najsławniejszej, a także najstarszej kaliskiej szkoły.
      Każdy z koleżeńskich zjazdów pozostawił już jakieś trwałe pamiątki: tablice dokumentujące historyczne wydarzenia, związane ze szkołą oraz z losami jej uczniów i profesorów, rekonstrukcje szkolnego budynku, a także nowe wyposażenie jego dydaktycznych przestrzeni aż po pomoc w wybudowaniu sali gimnastycznej. Pojawiło się również sporo okolicznościowych wydawnictw, jednak dopiero ta monografia chce stanowić najgodniejszy hołd, jaki pragniemy złożyć tym, co przez bez mała siedem wieków współtworzyli materialne i duchowe wartości, które wciąż stanowią niewyczerpalne źródło wiedzy i patriotyzmu.
      Spełnienie się tego wydawniczego przedsięwzięcia nie byłoby jednak możliwe bez pomocy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które przyjęło naszą monografię do merytorycznej realizacji, a także bez finansowego wsparcia ze strony Rady Miejskiej Kalisza oraz grona bezinteresownych sponsorów.
      Najgorętsze jednak uczucia wdzięczności i pamięć zachowamy o przedwcześnie zmarłym Profesorze Edwardzie Polanowskim, dla którego Szkolą Kaliska okazała się ostatnim dziełem Jego życia, Z niezwykłym szacunkiem odnosimy się do całego grona Autorów tej monografii, szczególnie jednak gorąco pragniemy podziękować naszemu Koledze Asnykowcowi, dr. Krzysztofowi Walczakowi. Nie sposób tu wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do nadania materialnego kształtu temu niecodziennemu przecież wydawnictwu, sądzimy jednak, że każdy z grona dzisiejszych i przyszłych czytelników tej monografii odda jej twórcom należną im cząstkę wdzięczności i najszczerszego uznania.
      A dla nas - Asnykowców, ta księga dziejów stanowić będzie zawsze znaczący punkt odniesienia, dający nam poczucie tożsamości i nierozerwalnej więzi, czyli tego, co nieustannie przywołuje nas do spotkań, do bliskiego kontaktu ze swoją szkołą i z Kaliszem, rodzinnym miastem Adama Asnyka.

Jerzy Borowiak
prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum
 i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu