SZKOŁA KALISKA NAZWY I FORMY ORGANIZACYJNE

XII w. szkoła kolegiacka
1389 kolonia akademicka
1563 kolegium arcybiskupie
1584 Kolegium Jezuickie
1774 Szkoła Wojewódzka Podwydziałowa
1783 Szkoła Akademicka Okręgowa
1807 Królewskie Gimnazjum Kaliskie
1812 Szkoła Departamentowa
1819 Szkoła Wojewódzka Kaliska
1827 Szkoła Wydziałowa
1833 Obwodowa Szkoła Filologiczna
1842 Szkoła Powiatowa
1845 Wyższa Szkoła Realna
1862 Gimnazjum Filologiczne
1866 Męskie Gimnazjum Klasyczne
1916 Miejskie Gimnazjum Filologiczne
l XI 1923 Gimnazjum Państwowe im. Adama Asnyka
1932 Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka
l XI 1948 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka