NAUCZYCIELE GIMNAZJUM l LICEUM W LATACH 1916-1939

Stefan Adamczewski - język łaciński i niemiecki
Leopold Badzian - ?
Michał Baworowski - ćwiczenia cielesne
Wacław Boczkowski - historia
ks. Borysowicz - religia rzymskokatolicka
Teodor Botner - fizyka i matematyka
dr Melania Brokmanowa - historia
Abram Buki - religia mojżeszowa (wymieniony w spisie nauczycieli Miejskiego Gimnazjum, zamieszczonym w "Kurierze Powszechnym", nr 36 z 9 listopada 1918, s. 3)
Bronisława Darewska-Weryho - język niemiecki (wymieniona w spisie nauczycieli 1918)
Zygmunt Dzierżyński - język polski
Ludomir Fabrycy - historia
Adam Goldwasser - język francuski
Handke - prace ręczne
Artur Jenger - język niemiecki
Zygmunt Karolak - rysunki
Helena Kindlerówna - rysunki
A. Klonowski - ?
Włodzimierz Kłossowski - język francuski i geografia
ks. Roman Konecki - religia rzymskokatolicka
Jerzy Krzypiński - język polski
Irena Krzysik - język łaciński
Stanisław Krzysik - język polski i łaciński
Karol Kuczewski - matematyka
Janina Kurdwanowska - rysunki (wymieniona w spisie nauczycieli w 1918)
Franciszek Lipowicz - język łaciński i matematyka (wymieniony w spisie w 1918)
dr Kazimierz Łuczewski - język polski, francuski i propedeutyka filozofii (wymieniony w spisie w 1918)
Bronisław Łaba - język polski
Tomasz Łysek - przyrodoznawstwo
Kazimierz Makowski - śpiew i muzyka
Leon Markuszewski - matematyka, fizyka
Jadwiga Matawowska
Feliks Matawowski - gimnastyka
Ezechiel - Leon Murzynowski - fizyka, chemia i matematyka (wymieniony w spisie w 1918)
Kara Mustafa-Gembicki - fizyka
Władysław Niedojadło - prace ręczne
Franciszek Nowak - ?
Stanisław Nowosielski - język polski
ks. Bolesław Osadnik - religia rzymskokatolicka (wymieniony w spisie w 1918)
J. Otrębski - ?
Stanisław Pacholski - język łaciński i propedeutyka filozofii
Kazimierz Pałęcki - matematyka
Sylwester Piotrowicz - język łaciński, niemiecki, polski, historia (wymieniony w spisie w 1918)
Antoni Pstrokoński - geografia
Jan Rój - język polski, łaciński i historia
ks. Andrzej Rokosz - religia rzymskokatolicka
Magdalena Rudnicka - geografia
L. Snaglewski - śpiew (wymieniony w spisie w 1918)
Stanisław Schoen - język niemiecki, łaciński, historia (wymieniony w spisie w 1918)
dr Walenty Schweda - język łaciński, niemiecki, francuski, geografia i historia (wymieniony w spisie w 1918)
Antoni Surman - historia
Alfred Syruczek - język polski, łaciński i historia
Kazimierz Tokarzewicz - matematyka i geografia
Jadwiga Towtkiewicz - biologia i fizyka
Trapszo-Drabczyński - arytmetyka w klasie wstępnej (wymieniony w spisie w 1918)
Stanisław Trojanowski - przyroda, język polski i śpiew (wymieniony w spisie z 1918)
Maria Tyblewska - geografia
Jan Tyma - ćwiczenia cielesne
Wojciech Wacowski - przyrodoznawstwo
Marian Wałecki - historia
Wągrowski - ćwiczenia cielesne (wymieniony w 1918)
Aniela Wende - historia
pastor Edward Wende - religia ewangelicko--augsburska (wymieniony w spisie w 1918)
Zygmunt Wirbsur - matematyka (wymieniony w spisie w 1918)
Feliks Wiśniewski - śpiew i muzyka
Jan Wojtaszewski - język francuski
Marian Wróbel - język polski
Kazimierz Wróblewski - historia, geografia i język polski (wymieniony w 1918)
Władysław Żarnecki - matematyka
Kazimierz Żurawski - język łaciński (wymieniony w spisie w 1918)