BIBLIOGRAFIA

      Bibliografia niniejsza obejmuje źródła archiwalne, źródła drukowane oraz opracowania tyczące się historii szkoły od początku jej istnienia do czasów współczesnych.
      Opisy bibliograficzne sporządzono według obowiązujących norm. Przy materiałach opracowanych z autopsji zachowano oryginalną pisownie. Zebrany materiał poddano pewnej selekcji, eliminując drobne artykuły w prasie regionalnej o charakterze krótkich informacji.

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD]. Komisja Województwa Kaliskiego. Prefektura Departamentu Kaliskiego. 485 - 488 Akta tyczące się różnych korespondencji w interesach duchownych i szkolnych 1817-1841, 1525b Akta tyczące się Szkoły Wydziałowej w Kaliszu 1833-1836, 1534 Akta tyczące się Szkoły Realnej Gimnazjalnej w Kaliszu 1834-1855, 3339 Akta tyczące się Szkoły Wyższej Realnej w Kaliszu 1848-1854, 3339a Akta tyczące się Szkoły Powiatowej Wyższej Realnej w Kaliszu 1855-1863, 3339b Akta tyczące się Gimnazjum w Kaliszu 1863-1865; Rząd Gubernialny Kaliski, 2131 Akta Szkoły Realnej Gimnazjalnej 1834-1855; Rząd Gubernialny Kaliski 3339ab Akta Szkoły Wyższej Realnej w Kaliszu 1848-1854.

Archiwum Państwowe [AP] Kalisz. Inspektor Gimnazjum Kaliskiego 20; Szkoła Wojewódzka w Kaliszu; Zespół akt Wyższa Szkoła Realna w Kaliszu.

Archiwum Państwowe [AP] Łódź. Dyrekcja szkolna w Kaliszu. 122 - 123 O Kaliśskoj mużskoj gimnazii 1867-1868, 26 Sprawozdania ze stanu szkół podległych Dyrekcji naukowej kaliskiej 1890.

Archiwum Rzymskie Societatis Jesu w Krakowie [ARSI]. Catalogus primus confectus inmo 1593. Collegium Calissensis Pol. 7, II, fol. 181.

Archiwum Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Protokoły Rad Pedagogicznych z lat 1945-1990. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz. Dział Historyczny. Nr inw. 501. Porządek Osób Zgromadzenia zawierający zacząwszy od Prorektora Imiona Nauczycielów, Kaznodziei, Wysłużonych etc. Ich Imiona, i Oyczyznę, Wiek, lata w Zgromadzeniu, każdego Płace w Szkołach większych Kaliskich Wydziału Poznańskiego od Roku 1781 Dnia l Października k l nlb 44 31 nlb. s. , , ,

ŹRÓDŁA DRUKOWANE

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Obwodowej Kaliskiej odbędzie się dnia 29 Lipca w Sali Szkolnej na który Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor - Kalisz: w litografii T. J. Jahnischa, 1836 - [6] s. Druk Litograficzny 

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Obwodowej Kaliskiej odbędzie się dnia 29 Lipca w Sali Szkolnej na który Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor - Kalisz: w litografii T. J. Jahnischa, 1837 - [8] s.

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Obwodowej Kaliskiej odbędzie się dnia 28 [ręcznie przerobiono na 30] Lipca w Sali Szkolnej na który Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor - Kalisz: w litografii T. J. Jahnischa, 1838 - [6] s.

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Obwodowej Kaliskiej odbędzie się w dniu 16/28 Lipca r.b. w Sali Szkolnej na który Prześwietną Publiczność Inspektor tejże szkoły Imieniem Instytutu zaprasza. - Kalisz: [litografia T. J. Jenisza], 1840 - [4] s.

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Obwodowej Kaliskiej odbędzie się w dniu 16/28 Czerwca 1842go roku w Sali Szkolnej na który Prześwietną Publiczność Inspektor tejże Szkoły Imieniem Instytutu zaprasza. - Kalisz: drukiem K. W. Hindemith, 1842. - [2] k. 

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Powiatowej Kaliskiej odbędzie się w dniu 16,28 Czerwca 1843go. roku w sali szkolnej, na który Prześwietną Publiczność Inspektor tejże Szkoły Imieniem Instytutu zaprasza. - Kalisz: drukiem K. W. Hindemith, 1843 - [2] k. 

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Powiatowej Kaliskiej odbędzie się w dniu 16/28 Czerwca 1845 r. w Sali Szkolnej, na który Prześwietną Publiczność Inspektor tejże Szkoły Imieniem Instytutu zaprasza. - Kalisz: drukiem M. Schindele, 1845 [2] k. 

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Wyższej Realnej Kaliskiej odbędzie się w dniu 15/27 Czerwca 1846 r. w Sali Szkolnej na który Prześwietną Publiczność Inspektor tejże Szkoły Imieniem Instytutu zaprasza. - Kalisz: drukiem K. W. Hindemith, 1846. - [2] k. 

Akt Uroczysty Zakończenia Rocznego Kursu Nauk w Szkole Wyższej Realnej Kaliskiej odbędzie się dnia 16/28 Czerwca 1847 roku, na który dostojne władze rządowe, tudzież szanownych rodziców i opiekunów uczącej się młodzieży Inspektor tejże szkoły imieniem instytutu zaprasza.
- Kalisz: drukiem K. W. Hindemith, [1847]. - 4 s.

Akt uroczysty zakończenia rocznego kursu nauk w Szkole Wyższej Realnej w Kaliszu odbędzie się dnia 15/27 Czerwca 1850 roku, na który władze rządowe, tudzież szanownych rodziców i opiekunów uczącej się młodzieży inspektor tejże szkoły imieniem instytutu zaprasza. - [Kalisz: b.w., 1850]. - 4 s.

Akt uroczysty zakończenia rocznego kursu nauk w Szkole Wyższej Realnej w Kaliszu odbędzie się dnia 14/26 Czerwca 1851, na który władze rządowe, tudzież szanownych rodziców i opiekunów uczącej się młodzieży inspektor tejże szkoły imieniem instytutu zaprasza. - [Kalisz: b.w., 1851]. - 4 s.

Akt uroczysty zakończenia rocznego kursu nauk w Szkole Wyższej Realnej w Kaliszu odbędzie się dnia 14/26 Czerwca 1852 roku, na który władze rządowe, tudzież szanownych rodziców i opiekunów uczącej się młodzieży inspektor tejże szkoły imieniem instytutu zaprasza. - [Kalisz: b.w., 1852]. - 4 s.

Fragment z dziejów szkół kaliskich (1781-1793). Z rękopisu współczesnego przepisał, wstępem i przypisami objaśnił wydawca Bronisław Wojciechowski. Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce 1895, t. 8, s. 305-340.

Herbich Józef August: Mowa na żałobnem nabożeństwie za pokój duszy ś.p. Edwarda Ślósarskiego Ucznia Klasy V-ej Szkoły Wyższej Realnej w Kaliszu, zmarłego dnia 21 Listopada 1860 roku, miana dnia 24 Listopada t.r. w Kościele św. Mikołaja, przez ks. ...Nauczyciela Religji przy tejże Szkole. - Kalisz: druk. W. Hindemitha, 1861 - 13 s.

Katalog biblioteki uczniowskiej Pań[stwowego] Gimn[azjum] im. Adama Asnyka w Kaliszu. - [Kalisz: b.w., 193-?]. - 71, [1] s. Drukowano na prawach rękopisu.

Katalog biblioteki uczniowskiej I Państw[owego] Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. - Kalisz: [b.w.], 1938. - [2], 116, [1] s.

Na akt uroczysty Szkoły Obwodowej Kaliskiej maiący się odbyć w Sali szkolnej w dniu 26 Lipca Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor. - Kalisz: litogr. T. J. Jahnisch, 1834. - [6] s. Druk litograficzny

Na Akt Uroczysty Szkoły Obwodowey Kaliskiey maiący się odbyć w Sali szkolney w dniu 25go Lipca Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor. - Kalisz: litogr. T. J. Jahnischa, 1835. - [5] s. Druk litograficzny

Na akt uroczysty Szkoły Obwodowej Kaliskiej maiący się odbyć w Sali szkolnej w dniu 17/29 Lipca Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor. - Kalisz: litogr. T. J. Jenisza, 1839. - 4 s. Druk litograficzny

Na akt uroczysty Szkoły Obwodowej Kaliskiej maiący się odbyć w Sali szkolnej w dniu 17/29 Lipca Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor. - Kalisz: litogr. T. J. Jenisza, 1841. - [3] k.

Na akt uroczysty Szkoły Obwodowej Kaliskiej maiący się odbyć w Sali szkolnej w dniu 17/29 Lipca Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Jan Borowicz Inspektor. - Kalisz: druk. K. W. Hindemith, 1844, - 2 k.

Na popis publiczny Szkoły Wojewódzkiey Kaliskiey który odbędzie się w Kościele Ś-go Mikołaja 12, 13, 14 i 15 Lipca, PP. Dozór, Władze i Publiczność zaprasza imieniem instytutu X. Ignacy Przybylski, rektor i profesor. - Kalisz: [b.w.], 1820. - 36 s.

Na Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kaliskiey, który odbywać się będzie 25., 26. 27. i 28. Lipca P.P. Dozór, Władze i Publiczność zaprasza Imieniem Instytutu X. Ignacy Przybylski Rektor i Profesor. - Kalisz: [b.w.], 1821. - 48 s.

Na popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiej Kaliskiej, który za pozwoleniem J. W. Biskupa Senatora odbywać się będzie w kościele ś. Mikołaja, zacząwszy od 19-go do 24 Lipca włącznie z rana od 9-ej do 1-ej godziny, P. P. Dozór, Władze i Publiczność zaprasza imieniem instytutu X Ignacy Przybylski, rektor i profesor. - Kalisz: [b.w.], 1819. - 36 s.

Na Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kaliskiej Maiący się odbywać w Sal popisowey rano od 8 do 2 dnia 27, 28, 29, 30 Lipca r.b. 1825 Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Rektor Holewiński. - Kalisz: w Litografii S. Wildfeyera, 1825. - 17 s. Druk litograficzny.

Na Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kaliskiey maiący się odbywać w Sal Popisowej w dniach 26., 27. i 28. Lipca 1826 Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza X. Antoni Michał Wolicki Rektor. - Kalisz: drukiem Joanny Zuzanny Mehwald, wdowy, [1826] - XII, 12 s.

Na Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kaliskiey maiący się odbywać w Sal szkolney w dniach 26., 27. i 28. Lipca 1827 Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza X. Antoni Michał Wolicki Rektor. - Kalisz: drukiem Joanny Zuzanny Mehwald, wdowy, [1827] - [4], 27 s.

Na popis publiczny uczniów Szkoły Wydziałowey Kaliskiey maiący się odbywać w sali popisowe rano do godziny 9, po południu od godziny 3. d. 25 i 26 Lipca 1828 r. Prześwietną Publiczność imieniem instytutu zaprasza rektor. - Kalisz: drukiem Joanny Zuzanny Mehwald, wdowy [1828]. - 16 s.

Na Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wydziałowey Kaliskiey maiący się odbywać w Sal Popisowey rano od godziny 9. po południu od godziny 3. dnia 27. i 28 Lipca 1829 roku Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Rektor. - Kalisz: w Drukarni Józef Poleskiego i Komp, 1829. - IV, 24 s.

Na Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wydziałowey Kaliskiey maiący się odbywać w Sal Popisowej rano o godzinie 9. po południu od godziny 3. d. 26. i 27. Lipca 1830 Prześwietną Publiczność Imieniem Instytutu zaprasza Rektor W. K. Majewski. - Kalisz: drukiem Joann Zuzanny Mehwald, wdowy, [1830]. - 36 s.

Na popis publiczny uczniów Szkoły Wydziałowey Kaliskiey maiący się odbyć w Sali szkolne w dniach 27. i 28. lipca Prześwietną Publiczność imieniem instytutu zaprasza Jan Borowicz, rektor - Kalisz: [b.w.], 1832. - [6] k.

Na popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiej Kaliskiey w dniach 19, 20, 22 i 23 Lipca r. 181 odbywać się mający zaprasza Prześwietną Publiczność z. Rektora J. Sobertin wraz z Professorami i Nauczycielami. - Kalisz: [b.w.], 1817. - 32 s.

Na popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kaliskiey, w dniach 20, 21 i 22 lipca z rana od godziny 8 do l odbywać się maiący, Sobertin, zastępca rektora w imieniu profesorów i nauczycieli Prześwietną Publiczność zaprasza. - Kalisz: [b.w.], 1818. 40 s.

Obwieszczenie powszechnego popisu z nauk w gymnasium królewskiem kaliskiem w ciągu roku dawanych, pod przełożeństwem Jana Gorczyczewskiego, rektora szkół i opata komendat. Sulejowskiego. Dni popisu są - lipca, roku 1805. - Kalisz: drukowane u K. W. Mehwalda, [1805], - 24 s. Druk polsko-łaciński.

Opis kaliskiej szkoły Komisji Edukacji Narodowej z 1787 r. Opracował Władysław Rusiński. "Rocznik Kaliski" 1973, T. 6, s. 257-262.

Podpisy na powinszowanie 65ej rocznicy imienin i urodzin a 43ej rozpoczęcia zawodu nauczycielskiego Janowi Kluczewiczówi, dnia 27 Stycznia 1879 r. w Warszawie złożone przez b. uczniów Jego i kolegów z b. szkoły wyższej realnej a późniejszego gimnazjum w Kaliszu. - Warszawa: pieczatano w warszawskoj gubiernskoj tipografii, 28 Fewralia 1879 g. - l k.

Popis Publiczny Uczniów Szkoły Departementowey Kaliskiey z Języków Umiętności i Sztuk w dniach 26, 27 i 28, Mca. Września r.b. zrana od godziny 8. do 12. a popołudniu od godziny 2. do 6. odbywać się będzie na który Rektor tey Szkoły imieniem Nauczycieli i Uczniów Prześwietny Dozór Szkolny Departamentowey i szanowną Publiczność zaprasza. - Kalisz: [w drukarni K. W. Mehwalda], 1814. - 35 s.

Popis Publiczny Uczniów Szkoły Departementowey Kaliskiey z Języków, Umieiętności i Sztuk w dniach 26. 27. i 28. Mca. Września r.b. zrana od godziny 8. do 12. a popołudniu od godziny 2. do 6. odbywać się będzie na Sali w Korpusie Kadetów, dnia zaś 29. z rana zakończy się, na który Rektor tey Szkoły Franciszek Dziekanowicz imieniem Nauczycieli i Uczniów Prześwietny Dozór Szkolny Departamentowy i Szanowną Publiczność zaprasza. - Kalisz: [w drukarni K. W. Mehwalda], 1815. - 36 s.

Popis roczny uczniów z języków i nauk publicznych departementowych kaliskich, planem Pw. Izby Edukacyjnej teraz przepisanych i pod rządem Rafała Gulczyńskiego, tychże szkół rektora, dawanych, odprawiony w dniach 26, 27 miesiąca lipca roku 1811. - Kalisz: w drukarni K. W. Mehwalda, 1811. - 36 s.

Popisy Publiczne z Języków i Nauk Uczniów Szkoły Departamentowey Kaliskiey wedle wewnętrznego iey przez Pr. Dyrekcyą Edukacyiną urządzenia w dniach 22, 23 i 24. miesiąca Lipca r. 1813 odbywać się będą na które Franciszek Dziekanowicz Rektor teyże Szkoły Pr. Magistraturę mieyscową wydziału Edukacyynego i całą szanowną Publiczność zaprasza. - [Kalisz]: w drukarni K. W. Mehwalda, [1813]. - 28 s.

Publiczny Popis z Języków i Nauk Uczniów Szkoły Departamentowey Kaliskiey w dniach 23, 24 i 25 Lipca r.b. wedle nowego Urządzenia Pt. Dyrekcyi Edukacyyney odbywać się będzie na który Rektor Gulczyński Prz: zaprasza Publiczność. - [Kalisz]: w drukarni K. W. Mehwalda, 1812. - 31 s.

Raporty Szkoły Podwydziałowej Kaliskiej składane Szkole Głównej Koronnej w latach 1778-1790 [wydał Teodor Wierzbowski. - Warszawa: z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego, 1907. - [4], 133, [2] s. - Komisya Edukacji Narodowej 1773-1794, z. 8.

Rektor Szkoły Departamentowey Kaliskiey wspólnie z Professorami i Nauczycielami na Popis publiczny Uczniów Klass wszystkich, w dniach 24, 25, 26 i 27. Miesiąca Lipca w mieyscu tey Szkoły odbywać się maiący. Prześwietny Dozór Szkolny Departamentowy i Szanowną Publiczność zaprasza. - Kalisz: [w drukarni K. W. Mehwalda], 1816. - 46 s.

Uwiadomienie o popisach publicznych z nauk różnych w szkołach akademickich kaliskich dawanych. - Kalisz: drukowane u K. W. Mehwalda, 1803. - 16 s. Druk polsko-łaciński

Uwiadomienie o popisach publicznych z nauk różnych w szkołach akademickich kaliskich, pod rządem X. Jana Gorczyczewskiego zostaiących. - Kalisz: drukowane u K. W. Mehwalda, 1804. - 20 s. Druk polsko-łaciński

Uwiadomienie o popisach publicznych w szkołach kaliskich pod rządem Rafała Gulczyńskiego zostających. Dni popisu są 24 i 25 lipca roku 1809. - [Kalisz]: w drukarnii K. W. Mehwalda, [1809]. - 12 s.

Uwiadomienie o popisach publicznych w szkołach kaliskich pod rządem Rafała Gulczyńskiego, rektora gimnazjum, w dniach 23, 24 miesiąca lipca roku 1810 odprawionych. - [Kalisz]: w drukarnii K. W. Mehwalda, [1810]. - 20 s.

Uwiadomienie o szkołach uczonych kaliskich, o pomnożeniu liczby proffesorów, o naukach w nich dawanych, o uczniach pilnieyszych i popisach odprawić się maiących. - Kalisz: w drukarnii K. W. Mehwalda, 1806. - [24] s.

Zaborowska Janina, Ocalałe akta szkół kaliskich z lat 1775-1918 w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, "Archeion" 1960, R. 33, s. 51-61.

[Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum męskim]. "Gazeta Kaliska" 1893, nr 25, s. 2; nr 26, s. 2; 1894, nr 41, s. 2; nr 48, s. 1; 1895, nr 48, s. 1-2; nr 55, s. 1; nr 57, s. 3; 1896, nr 44, s. 3; nr 46, s. 2; 1897, nr 49, s. 2; 1899, nr 140, s. 1; 1900, nr 140, s. 1; 1901, nr 138, s. 2, nr 139, s. 2; 1902, nr 160, s. 2; 1903, nr 169, s. 2-3. 
Wykazy absolwentów, nagrodzonych i odznaczonych, promowanych.

[Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum męskim]. Wiadomości miejscowe i okoliczne. "Kaliszanin" 1871, R. 2, nr 53, s. 209; 1872 R. 3 nr 44, s. 174; 1874, R. 5, nr 50, s. 211-212, nr 51, s. 211[!], nr 52, s. 216; 1875, R. 6, nr 50, s. 214, nr 51, s. 219, nr 52, s. 224; 1876, R. 7, nr 51,. 205; 1877, R. 8, nr 51, s. 206-207; 1879, R. 10, nr 51, s. 2, nr 52, s. 1; 1882, R. 13, nr 51, s. 216, nr 52, s. 220-221; 1883, R. 14, nr 52, s. 222; 1884, R. 15, nr 50, s. 2-3; 1888, R. 19, nr 50, s. 2; 1898, R. 20, nr 51, s. 2; 1890, R. 21, nr 50, s. 2; 1892, R. 23, nr 49, s. 2. 
Wykazy absolwentów, nagrodzonych i promowanych.

CZASOPISMA

ADAM. Miesięcznik Asnykowców. Kalisz 1990.
Red. zespół: Daniel Błaszczyk, Marcin Łaski (red. dyżurny), Eryk Matuszkiewicz, Anna Obszyńska (red. graficzny), Tomasz Sroczyński (zastępca red. nacz.), Maciej Walczak (red. nacz.). 
Opiekun: mgr Aldona Sieradzka, prof. Maria Błaszczyk, prof. Jan Marcinkiewicz 
Wydawca: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu 
Druk: Kaliska Drukarnia Akcydensowa, od nr 2: Dangraf od nr 1 (8) 1992: Pracownia Poligrafii Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Kaliszu. 
1990 nr 1-5
1992 nr 1 (7), l (8)-2 (9)
1993 nr 3(10)

CZYN i SŁOWO. Pismo młodzieży szkolnej. (Miesięcznik, później dwumiesięcznik). Kalisz, grudzień 1933-1939. 
Red. nacz. (zmieniał się co roku): Józef Garliński (Gimn. im. A. Asnyka), Beata Maurinówna (Gimn. im. A. Jagiellonki), Jan Polkowski (Gimn. im. A. Asnyka), Józef Symfler, Kazimierz Rappak (Gimn. im. T. Kościuszki), Tadeusz Mańko (Gimn. im. A. Asnyka) 
Red. odpowiedzialny: Stanisław Nowosielski (1933), Mieczysław Olszowski (1935-36), Józef Żmigrodzki (1937-38)
Wydawca: Międzyszkolny Komitet Redakcyjny 
Druk: Drukarnia Ziemi Kaliskiej, później Drukarnia Józefa i Antoniego Radwanów

LATAWIEC. Dwutygodnik młodzieży (później miesięcznik). Kalisz 1931-1932 nr 1-5.
Red. nacz. Bronisław Jaźwiński
Zastępca red. nacz.: Andrzej Winczakiewicz
Druk: Drukarnia Ziemi Kaliskiej
Pismo uczniów klasy piątej Gimnazjum im. A. Asnyka

POCHODNIA. Miesięcznik szkolny. Organ Kółka Literackiego przy Gimnazjum Państwowym
im. A. Asnyka w Kaliszu. Kalisz marzec 1928-[1931?]. 
Druk: Drukarnia Wydawnicza

SZTUBAK - Miesięcznik młodzieży szkolnej. Kalisz 1931-1933.
Red. nacz. Jerzy Koźmiński (1931), Tadeusz Pniewski (1932), Józef Garliński (1933)
Red. odpowiedzialny: dyr. Stanisław Pacholski (1931) prof. Stanisław Krzysik (1931), prof. Stanisław Nowosielski (1932)
Wydawca: Koło Literacko-Naukowe przy Gimnazjum im. A. Asnyka 
Druk: Drukarnia Ziemi Kaliskiej (1931-1932), Drukarnia Wydawnicza (1935)
W grudniu 1933 roku nastąpiło połączenie "Sztubaka" i "Świtu" w jedno pismo pt "Czyn i Słowo"

WYWIADOWCA. Dwutygodnik harcerzy III-ej drużyny im. H. Sienkiewicza. Kalisz 1921-1921
Red.: Komenda III-ej Dr-ny
Red. odpowiedzialny: prof. Stanisława Luter
Wydawca: Gimnazjum Miejskie Humanistyczne
Druk: Drukarnia "Gazety Kaliskiej"

ZNICZ: Kalisz 1904 Red.: Sławomir Czerwiński
Wydawca: Szkolny Zakon Patriotów i Społeczników przy Gimnazjum Filologicznym w Kaliszu Tajne pismo uczniowskie

OPRACOWANIA

KSIĄŻKI

Asnykowskie spotkania: relacje, materiały, dokumenty z dziejów zjazdów wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu /[oprać. red. Bożena Szal]. - Kalisz: Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka, 1988, - 13 [3] s.

Chodyński Adam, Ks. Ignacy Przybylski rektor szkól poznańskich, płockich i kaliskich /życiorys skreślony przez... - Kalisz: druk K. W. Hindemith, 1876. - 16 s. - Odb. z "Noworocznika Kaliskiego".

Fabrycy Ludomir, Zarys historii Państwowego Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu. - Kalisz: nakł. Komitetu Rodzicielskiego Państwowego Gimnazjum im. A. Asnyka, 1933. - 31 s.: il.

[Idzikowski Ambroży], Szkoła Kaliska (Szkoła Wyższa Realna - Gimnazyum) 1850-1900/zebrał A. Idz... - Kalisz druk. A. Czerwińskiego, 1900. - 156 s.: il.

Jednodniówka Zjazdu Wychowanków Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu 25-26 V 1947 r. /pod red. Komitetu Organizacyjnego; red. nacz. Tadeusz Pniewski. - Kalisz: [Komitet Organizacyjny, 1947], - 26, [5] s.: il..

Kwiatkowski Władysław, Teatr szkolny kolegium jezuickiego w Kaliszu. - Kalisz: Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1936. - 73, [2] s.: il. - (Biblioteka Kaliska: nr 4). - Bibliogr.

Marcinkiewicz Jan, Zarys historii najstarszej szkoły kaliskiej (I LO im. Adama Asnyka). - [Kalisz: b.w, 1978]. - 39, (1) s.

Nasi profesorowie z "Asnyka": ze wspomnień byłych wychowanków i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu /[red. oprac. tekstów Zbigniew Kościelak]. - Kalisz: Komitet Organizacyjny XI Zjazdu Asnykowców, 1983. - 16 s.
Wyd. z okazji XI Zjazdu Asnykowców, Kalisz 17-18 września 1983 roku

Pamiętnik Zjazdu Wychowańców Szkól Kaliskich 8-9 wrzesień 1923 /[oprac. Julian Biernacki].
- Kalisz: [b.w, 1923]. - 216, s, 7 s. tabl.: il. err.

Pniewski Tadeusz, Kalisz z oddali. - Kalisz: Towarzystwo Miłośników Kalisza, 1988. - s. 50-85, 183-191.

Pokłosie zjazdów: relacje, materiały, dokumenty z dziejów zjazdów wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu /[oprac. red. Bożena Szal]. - Kalisz: Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum im. A. Asnyka, 1988. - 16 s. 

Stefański Kazimierz, Szkoły kaliskie za czasów pruskich (1793-1806). - Kalisz: [b.w.], 1923 - 19, [1], s.

ARTYKUŁY

Biernacki Cezary, Jezuici w Kaliszu (1581-1775). Szkic historyczny skreślił... "Biblioteka Warszawska" 1857, Ł l, s. 465-491; t 2, s. 75-762; t 4, s. 408-440.

Bladowski Bogdan, Jubileusz najstarszej szkoły, "Ziemia Kaliska" 1973, R. 17, nr 9, s. 3, 7, rys.
200-lecie istnienia szkoły.

Borysowicz Wł: Gimnazjum Państwowe im. Adama Asnyka, "Świt" 1928/29, R. 5, nr 2, s. 18-20, nr 4, s. 14.

Botner Teodor, Michalski Mieczysław. Strajk szkolny w Kaliszu. "Ziemia Kaliska" 1930, R. l, nr 2, s. 31-36.
Opis przebiegu strajku z 1905 roku. 

Brudnicki Tomasz Jan [Zygmunt Sulima-Dzierżyński]. Z żałobnej karty, "Gazeta Kaliska" 1932, R. 40, nr 138, s. 3.
Ur. 16 V 1881 - zm. 22 V 1932, Kalisz, prof. gimnazjum im. A. Asnyka.

Chodyński Adam, Ks. Ignacy Przybylski, rektor szkół kaliskich przez... "Noworocznik Kaliski na rok przestępny 1876" R. 2, s. 93-106.

Fabrycy Ludomir, Zarys historii Państw. Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, "Kurier Polski" 1947, R. 2, nr 10 (130), s. 9-10.

Galewski M., Przed strajkiem szkolnym, "Ziemia Kaliska" 1930, T. l, nr 2, s. 48-50.
Wspomnienie jednego z członków konspiracyjnej organizacji młodzieżowej kaliskiego gimnazjum filologicznego.

Gmach Państw. Gimn. i Liceum im. A. Asnyka oddany do użytku młodzieży, "Kurier Kaliski" 1947, R. 2, nr 13(133), s. 6.

Grobowy wianek pamięci dobroczyńcy swego Xawerego Balczewskiego poświęca autor, jeden z uczniów zmarłego, "Kaliszanin" 1889, nr 43.
Balczewski Ksawery (1829-1889) - nauczyciel łaciny i historii powszechnej w Gimnazjum Męskim w Kaliszu.

Jubileusz [w gimnazjum filologicznym], "Gazeta Kaliska" 1899, nr 137, s. 1.
Pożegnanie pedagogów: Łukasza Reutta, Władysława Rosickiego, Ludwika Smogorzewskiego.

Jubileuszowy zjazd "asnykowców", "Ziemia Kaliska" 1978, nr 38, s. l, fot.
X Zjazd - 16-17 IX 1978 roku.

[Kaliszanie na Uniwersytecie Warszawskim]. Wiadomości miejscowe i okoliczne, "Kaliszanin" 1871, R. 2, nr 56, s. 221; 1872, R. 3, nr 58, s. 229.
Wychowankowie gimnazjum męskiego w Kaliszu w spisie studentów na rok akademicki 1870/71, 1871/72 oraz wykaz kaliszan kończących studia.

Kościelak Zbigniew, Profesorze jesteś zawsze blisko nas... "Ziemia Kaliska" 1983, nr 36, s. 5.
Wspomnienia o profesorach: Antonim Pstrokońskim, Teodorze Botnerze, Bronisławie Łabie i Karolu Kuczewskim

Kościelniak Władysław, Co kryją kamieniczki? Przez kaliską starówkę, "Ziemia Kaliska" 1981, nr
18, s. 7, rys.
Opis bursy szkół jezuickich

Kościelniak Władysław, O wystawie w liceum Asnyka. Wędrówki ze szkicownikiem, "Ziemia Kaliska" 1990, nr 23, s. 16, rys.
Wystawa związana z historią szkoły.

Kościelniak Władysław, Scheda po jezuitach. Przez kaliską starówkę, "Ziemia Kaliska" 1981, nr 17,
s. 7, rys.
Opis kolegium jezuickiego.

Krawczyńska Danuta [Płocińska Danuta], "Dumna, że także ma swego Adama". Najstarsza szkolą kaliska, "Ziemia Kaliska" 1982, nr 43, s. 7.

Krótki rys żywota ś. p. Karola Beithla osnuty na danych zaczerpniętych z najpewniejszych źródeł, "Kaliszanin" 1875, nr 89.

Kraushar Aleksander, Dramat szkolny kaliski w roku 1826. (Z Archiwum Senatora Nowosilcowa), "Sfinks" 1912, R. 5, t. 17, s. 44-58.
Towarzystwo literackie założone przez uczniów w Szkole Wojewódzkiej Kaliskiej.

Kunicki Bogumił, Kawalerowie Narcyza i "Literaci", "Ziemia Kaliska" 1969, R. 13, nr 51-52, s. 10, fot.
Związek Kawalerów Narcyza, Towarzystwo Literackie.

Kwieciński Jerzy, Nad dokumentem I zjazdu. Początki szkolnej tradycji, "Południowa Wielkopolska" 1988, nr 9(307), s. 8, il.

Luboński Maciej, Od szkoły parafialnej do szkoły akademickiej "Ziemia Kaliska" 1981, nr 31, s. 6, 7, rys.

Malapert Karol-Belg (1581-1630), Sylvius Aleksy. Portrety z różnych epok, "Ziemia Kaliska" 1989, nr 28, s. 7.
Malapert K. - nauczyciel w kolegium jezuitów.

Małachowski Stanisław, "Auska". Tajne stowarzyszenie uczniów szkół kaliskich. [Rok 1826], "Ziemia Kaliska" 1958, R. 2, nr 5, s. 8, 13.

Małachowski Stanisław, Kawalerowie Narcyza, "Ziemia Kaliska 1958, R. 2, nr 6, s. 3, 7.
Tajne stowarzyszenie uczniów kaliskich w latach 1819-1820.

Marcinkiewicz Jan, Gimnazjum Filologiczne. Kartki z dziejów, "Ziemia Kaliska" 1973, R. 17, nr 25, s. 5, 7.

Marcinkiewicz Jan, Najstarsza szkoła kaliska w latach 1773-1973, "Kronika Wielkopolski" 1975, nr 1, s. 206-208.

Marcinkiewicz Jan, Najstarsza Szkołą kaliska w latach 1773-1793. - [...J w czasach pruskich (1793-1806). - [...] w latach 1860-62, "Ziemia Kaliska" 1973, R. 17, nr 35, s. 4; nr 36, s. 4, nr 37, s. 4, fot.

Marcinkiewicz Jan, Zjazdy wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, "Rocznik Kaliski" 1980, T. 13, s. 341-346, il.

Matuszak Edward, Gimnazjum i Liceum A. Asnyka w swoim własnym gmachu, "Kurier Kaliski" 1947, R. 2, nr 10(130), s. 10.

Neuls Janina, Szkoły Kalisza w XII-XVIII w., "Rocznik Kaliski" 1971, T. 4, s. 23-58, il., Res., Rez.

Neuls Janina, Wpływ Komisji Edukacji Narodowej na rozwój szkolnictwa w Kaliszu (1773-1793), "Rocznik Kaliski" 1972, T. 5, s. 9-44. Res., Rez.

Neuls-Korniszewska Janina, Kaliskie szkoły średnie w latach 1793-1815, "Rocznik Kaliski" 1974, T. 7, s. 47-78. Res., Rez.

Neuls-Korniszewska Janina, Kultura umysłowa średniowiecznego miasta, [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 93-97.

Neuls-Korniszewska Janina, Szkolnictwo i oświata w Kaliszu w lalach 1815-1914. Okres 1815-1864, [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 427-430, Wyższa Szkoła Realna w Kaliszu.

Neuls-Korniszewska Janina, Szkolnictwo i oświata w latach 1793-1806, [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 300-306.)

Neuls-Korniszewska Janina, Szkoły jezuickie w Kaliszu, [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 220-228, il.

Neuls-Korniszewska Janina, Szkoły Kalisza w okresie reformacji, [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 215-219.

Neuls-Korniszewska Janina, Tworzenie się podstaw szkoły narodowej w okresie oświecenia, [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 229-238.

Nowaczyk Henryk, Generał w kaliskim porcie wysp szczęśliwych. Parada floty "na Theatrum Karnkovianum". (1), "Południowa Wielkopolska" 1986, nr 7, s. 4.
Wystawienie sztuki teatralnej przez uczniów kolegium jezuickiego "Wizimier, Bałtyckiego Morza Zwycięzca" w 1679 r.

Nowaczyk Henryk, Pamiętny kolos z dostatków bałtyckich. Parada floty "na Theatrum Karnkovianum". (2), "Południowa Wielkopolska" 1986, nr 8, s. 3.

Pietras Józef, Z jednej szkoły, "Ziemia Kaliska" 1981, nr 29, s. 7. 

Pniewski Tadeusz, Klan Asnykowców, "Ziemia Kaliska" 1986, nr 39, s. 6. 

Pniewski Tadeusz Kalisz z oddali, "Ziemia Kaliska" 1981, nr l, 7, 8, s. 7.
Wspomnienia dotyczące szkoły i zjazdów w 1947, 1973 i 1978 r.

Pniewski Tadeusz, Najstarsza szkoła kaliska, "Ziemia Kaliska" 1983, nr 2, s. 9.

Polanowski Edward, Poezja i matematyka, "Południowa Wielkopolska" 1978, R. 17, nr 9, s. 6.
O Wyższej Szkole Realnej w Kaliszu, nauczycielach, inspektorze Karolu Beithlu, ubiorze uczniów.

Powroty do Asnyka, "Ziemia Kaliska" 1983, nr 38, s. 1.

Przebudowa gmachu gimnazjum filologicznego, "Gazeta Kaliska" 1902, nr 246, s. 2.

Sawicki A. W., Gimnazjum męskie w Kaliszu. Streszczenie rysu historycznego, odczytane na uroczystym akcie w dn. 16/28 czerwca 1874 r. przez Dyrektora tegoż Gimnazjum... "Kaliszanin" 1874, nr 95, s. 401; nr 96, s. 405; 1875, nr 10, s. 39.

Savickiej A. W., Kratkaja istorićeskaja zapiska o kaliśskoj Muzskoj Gimnazii. - Kalis: [b.w.], 1874. - Odb. z "Gubernskich Vedmostej".

Stefański Kazimierz, Szkoły kaliskie za czasów pruskich (1773-1806), "Goniec Kaliski" 1923, nr 254, 257, 260, 263.

(Stypendium Rzeczywistego Radcy Stanu Aleksandra Aleksandrowicza Ebelinga). Wiadomości miejscowe i okoliczne, "Kaliszanin" 1875, R. 6, nr 28, s. 118; nr 29, s. 124; 1876, R. 7, nr 55, s. 224.
Stypendium dla uczniów gimnazjum męskiego, warunki otrzymania.

Szal Bożena, Listy starego profesora, "Ziemia Kaliska" 1989, nr 3, s. 6.
O listach prof. Stanisława Krzysika - wykładowcy języka polskiego i łaciny - do Tadeusza Pniewskiego.

Szal Bożena, W młodość wskrzeszoną uwierzyć..., "Południowa Wielkopolska" 1978, R. 17, nr 10, s. 4, 6, il.
X Jubileuszowy Zjazd byłych Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka (16-17 IX 1978); wspomnienia o wychowankach i wychowanków.

Szkoła wojewódzka w Kaliszu. "Gazeta Korespondenta warszawskiego i zagranicznego" 1824 nr 4

Szulkin Michał, Strajk szkolny w 1905 roku na terenie Guberni Kaliskiej, "Ziemia Kaliska" 1958, R. 2, nr 1-2, s. 4-5.

Uroczysty obchód 10-lecia upaństwowienia Gimnazjum im. Adama Asnyka, "Gazeta Kaliska" 1933, R. 41, nr 324, s. 3.

Wadowska Joanna, Nauczyciele średnich szkół Kalisza w latach 1864-1914, "Rocznik Kaliski" 1973, T. 6, s. 79-100, il. Res., Rez.

Wadowska Joanna, Szkolnictwo i oświata w Kaliszu w latach 1815-1914. Okres 1864-1914, [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 440-443: Męskie Gimnazjum Filologiczne, s. 447-448: Nauczyciele i uczniowie średnich szkół kaliskich.

Wadowska Joanna, Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli szkól średnich w Kaliskiem w latach 1815-1914. "Rocznik Kaliski" 1991, T. 23, druk: 1993, s. 51-101, tab.

Wagner Tadeusz Jan, Karol Beithel. [Nekrolog], "Kaliszanin" 1875, R. 6, nr 74, 88.
Beithel K. - inspektor szkól kaliskich.

Walczak Krzysztof, Z dziejów najstarszych bibliotek szkolnych Kalisza, "Roczniki Biblioteczne" 1981, R. 25, z. 1/2, s. 1-28, il. Rez., Zsfg.

Wolni Słowianie, Niewinne zabawy (1), Konspiracja (2), "Ziemia Kaliska" 1990, nr 22, s. 11: nr 23, s. 7.
Organizacje uczniowskie: Związek Słowiański, Hufce Wolnej Słowiańszczyzny.

Wrotkowski Henryk, Rozwój szkolnictwa i oświaty [w latach 1918-1939], [w:] Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977, s. 596-611.

Wrotkowski Henryk, Szkolnictwo kaliskie w latach 1918-1928, "Rocznik Kaliski" 1976, T. 9, s. 11-59, il., tab.

Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu, "Południowa Wielkopolska" 1988, nr 9(307) s. 2.

Opracowała prof. dr Ewa Andrysiak