Spis autorów
Od autorów 
Słowo od Stowarzyszenia.

I. Dzieje najdawniejsze (J. Neuls-Korniszewska).
1. Formowanie się szkoły kaliskiej w XII-XIII wieku. Szkoła kolegiacką i kolonia akademicka w XIII-XV w. 
2. Kolegium arcybiskupie w XVI wieku. 
II. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów (J. Neuls-Korniszewska).
1. Kolegium jezuickie 1584-1773.

2. Szkoła Komisji Edukacji Narodowej 1773-1793. 
III. Lata niewoli i nadziei (J. Neuls-Korniszewska). 
1. Szkoła akademicka w czasach pruskich 1793-1806. 

2. Dzieje szkoły w okresie Księstwa Warszawskiego 1806-1815.
IV. Pod obcym panowaniem. 
1. Szkoła kaliska w latach 1815-1830 (J. Neuls-Korniszewska).

2. Dzieje szkoły w okresie międzypowstaniowym 1830-1866 (L. Fołtarz). 
3. Męskie Gimnazjum Klasyczne 1866-1914 (E. Polanowski). 
V. Czasy najnowsze (J. Marcinkiewicz). 
1. Miejskie Gimnazjum Filologiczne i Państwowe Gimnazjum Męskie im. A. Asnyka 1916-1939 

2. Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Asnyka oraz I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 1945-1992. 
VI. Szkoła kaliska, jej dorobek duchowy i materialny. 
1. Wychowankowie szkoły (J. Pietras). 

2. Dorobek materialny (K. Walczak).
3. Szkoła i jej wkład w życie miasta (K. Walczak, J. Marcinkiewicz).
VII. Dokumentarium. 
1. Szkoła Kaliska. Nazwy i formy organizacyjne (J. Marcinkiewicz).
2. Rektorzy, inspektorzy i dyrektorzy Szkoły Kaliskiej (E. Steczek-Czerniawska).
3. Nauczyciele gimnazjum i liceum w latach 1916-1939 (J. Marcinkiewicz). 
4. Nauczyciele Państwowego Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w latach 1945-1992 (J. Marcinkiewicz).
5. Absolwenci szkoły w latach 1945-1992 (J. Marcinkiewicz).
6. Najlepsi absolwenci z lat 1945-1992 (J. Marcinkiewicz). 
7. Udział uczniów w centralnych eliminacjach olimpiad przedmiotowych (J. Marcinkiewicz).
8. Bibliografia (E. Andrysiak).