Reklamy, reklamy

      Na trasie z Ostrowa do Kalisza, tuż za dawną granicą pruską w Skalmierzycach zaczyna się jedna z najdłuższych ulic Kalisza - Wrocławska. Od tego miejsca aż do styku z ul. Dworcową bije nas po oczach ogrom reklam, umieszczonych po obu stronach drogi. Jest ich tak wiele, że trudno je zliczyć, a jadący samochodem nie są w stanie przeczytać ich treści, często tak długich, jakby to była reklama prasowa. Nie muszę wiec przekonywać, że nie odnosi ona pożądanego przez ogłoszeniodawców skutku. Dziś reklama stała się tak powszechna, tak nachalnie wciska się w nasze życie, że nie wyobrażamy sobie nagłego jej zniknięcia.
      Dawna reklama była całkiem inna. Nie była kolorowa, krzykliwa i agresywna, jak dziś. Na pierwsze reklamy natknąłem się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego z lat 1821-29 pod nazwą: "powiadomienie, doniesienie, obwieszczenie". Oto niektóre przykłady z tamtych lat:
      1821. 5 kwietnia odbędzie się licytacja in minus na wystawienie 2 studzien w mieście Opatówku, z ciągiem wody na kotach przykrytych daszkami i pomalowanych narodowym kolorem, wzywa Burmistrz ochotę maiących podjęcia się Etrepryzy wystawienia rzeczonych studzien aby się w dniu. oznaczonym o godzinie 9 zrana w Storze iego stawili i licyta swe podali, każdego czasu w Biórze podpisanego dowiedzieć się można. Burmistrz Giller.
      1829. Doniesienie, Podpisana utrzymująca magazyn strojów w Kaliszu donosi Prz. Publiczności, iż dostała do swego magazynu w naynowszym guście kwiaty z srebrnymi i złotemi liściami pięknie odznaczających się przy świetle, pióra, modele tak stroiów iako i sukien Damskich i naynowszy fason salop, czepków nilowych haftowanych naymodnieiszych Ewa Witkowska mieszkaiąca przy ul Franciszkańskiey w domu Kuhnowey pod Nro 21 na pierwszym piętrze.
      Zawiadomienie. Podpisany biegły będąc w sztuce malowania kolorowo wodnemi jortwmi kwiatów, różnych okolic, położeń (Lendszafty zwanych) uwiadomią nienieyszym iż chcącym korzystać z takowey sztuki, Lekcye dawać ofiarnie za pomierną cenę, o czerń u domu MD 57 w dolnym pomieszkaniu przy ulicy Warszawskiey, co do gotowey roboty przekona się i o cenie lekcye dawać mianych, ułożyć się można. Gottlieb Hartel 1 stycznia 1829. 
      Obwieszczenie o zamiarze dogodzenia WW Amatorom Ekonomiki w Królestwie Polskim proponuje sprzedaż kartofli w 33 gatunkach -zechcą się zgłosić do Kassyera Konieckiego w Wieruszowie. Hrabia Malzac
. Obwieszczenie to wymienia 33 gatunki ziemniaków - kartofli, wśród których są takie nazwy: "Biszkoptowe", "Nagroda Holandii", "Żółte czopowe", "Mnożne polne", "Peruwiańskie", "Cebulowe", "Czerwono-marmurowe", "Małe szkockie", "Wielkie bydlęce", "Dzikie" i inne.
Sarkofag generała Jana Henryka Dąbrowskiego       Są tu także informacje dotyczące różnych spraw, np. postępowania spadkowego z 1828 r. Postępowanie spadkowe po śmierci Jana Henryka Michała trzech imion Dąbrowskiego byłego Generała Woysk Polskich nastąpiony w dniu 26 lutego 1828
      Z 1826. Urządzenie zapobiegające napływowi Żydów do m. Warszawy nie kwalifikujących się do mieszkania w stolicy. Jest informacja o ustanowieniu komór celnych I Masy m.in. Kaliskiej, która znajduje się w Podkocach, czyli w dawnej części Szczypiorna. W 1821 12 kwietnia umieszczono "Apel Józefa Radoszewskiego Prezesa Komisji Województwa Kaliskiego o składki dobrowolne na pomnik Tadeusza Kościuszki". Chodzi tu zapewne o składki na kopiec Kościuszki.

 

Sarkofag generała Jana Henryka Dąbrowskiego

Władysław KOŚCIELNIAK, Ziemia Kaliska nr 46, 22 XII 2000 r.