Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz

W listopadzie 2000 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz. Inicjatorami jego powołania byli działacze kaliskiego Koła Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, którego przewodniczącą przez prawie 20 lat była Halina Maria Sutarzewicz, polonistka, nauczycielka, metodyk języka polskiego, wykładowca Studium Nauczycielskiego w Kaliszu, autorka wielu publikacji dotyczących twórczości pisarzy związanych z Kaliszem, Honorowa Obywatelka Miasta Kalisza.
      Pani Halina była rodowitą kaliszanką - urodzona dnia 13 września 1909 roku, zmarła dnia 12 lipca 1991. Z Kaliszem związane było całe jej życie za wyjątkiem okresu studiów na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Poznańskiego (1927-1932) i pierwszych lat pracy pedagogicznej w Turku i w Lesznie.

Halina Sutarzewicz i Edward Polanowski

Dzięki jej staraniom, przy wsparciu Zarządu Głównego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie i ówczesnych władz miasta, w Pałacu Puchalskich przy placu Kilińskiego 4, gdzie w latach dzieciństwa i młodości mieszkała przyszła poetka, powstała Izba Muzealna im. Marii Konopnickiej, która istniała w latach 1980-1991. Halina Sutarzewicz była autorką scenariusza ekspozycji oraz przewodnika po Izbie. W pomieszczeniach muzealnych odbywały się spotkania z pisarzami i aktorami kaliskiego teatru, zwane Poniedziałkami Literackimi. W okresie działalności Izby, ekspozycję odwiedziło ponad 20 tysięcy osób. Zostały opracowane i opublikowane konspekty lekcji muzealnych dla nauczycieli z możliwością wykorzystania prezentowanych zbiorów.

Cele statutowe Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz to:

1. Doprowadzenie do utworzenia w Kaliszu Muzeum Literackiego poświęconego pisarzom związanym z naszym miastem.

2. Propagowanie wśród społeczeństwa kaliskiego wiedzy dotyczącej zasług Haliny Marii Sutarzewicz.

3. Fundowanie, w miarę posiadanych środków, stypendiów dla studentów filologii polskiej, wybierających jako temat pracy magisterskiej twórczość pisarzy związanych z Kaliszem.

Stowarzyszenie stara się realizować wymienione cele poprzez zaplanowane działania stałe oraz inicjatywy i prace związane z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami.

Dążąc do utworzenia Muzeum Literackiego, Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka i Muzeum Okręgowym w Kaliszu. Występujemy do osób prywatnych i instytucji w sprawie pozyskiwania materiałów i pamiątek po pisarzach związanych z Kaliszem, informujemy o naszej inicjatywie władze miasta i społeczeństwo.

Dorobek Haliny Sutarzewicz prezentowany był na wystawach: w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (maj 2002) oraz w Poznaniu podczas organizowanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne prezentacji stowarzyszeń z terenu Wielkopolski (grudzień 2002). Z inicjatywy Stowarzyszenia odnowiony został zabytkowy nagrobek rodzinny Haliny Sutarzewicz na Cmentarzu Miejskim przy Rogatce. Wręczamy, jako nagrody w międzyszkolnych konkursach dla młodzieży, książki Halina Sutarzewicz. Pisma rozproszone. Osoba i dorobek Haliny Sutarzewicz uwzględnione zostały w regulaminie Konkursu Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim.

Ufundowane zostały przez Stowarzyszenie stypendia dla dwojga studentów filologii polskiej: Joanny Ścisłej, która zajęła się w swej pracy magisterskiej twórczością Wandy Karczewskiej i Przemysława Mańki, autora pracy dotyczącej kontrowersyjnej powieści Janusza Teodora Dybowskiego Saga grodu nad Prosną. Promotorem obu prac jest dr Piotr Łuszczykiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Prowadząc działalność bieżącą, Stowarzyszenie podejmuje wiele różnorodnych działań. Każdego roku odbywają się dwa Walne Zgromadzenia Członków. Prelegentami są najczęściej członkowie lub sympatycy Stowarzyszenia: Anna Szurczak, Aneta Kolańczyk, Stefania Wodzińska, Grażyna Przybylska, Jarosław Dolat. Dwukrotnie naszym gościem był poeta Paweł Kuszczyński, uczeń Haliny Sutarzewicz. Współpracujemy ze szkołami, których patronami są kaliscy pisarze. Jesteśmy sponsorami nagród w międzyszkolnych konkursach organizowanych w Kaliszu. Zorganizowaliśmy, we współpracy z Zespołem Szkół nr 7 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, uroczystości związane ze 160 rocznicą urodzin poetki. Zwróciliśmy wówczas uwagę na zły stan znajdującej się w przedsionku kościoła o.o. Jezuitów tablicy poświęconej matce poetki, Scholastyce Wasiłowskiej, dzięki czemu tablica została poddana renowacji. Wzięliśmy udział w uroczystych obchodach 100-lecia Daru Narodowego dla Marii Konopnickiej organizowanych w Żarnowcu. Honorowymi członkami naszego Stowarzyszenia są: Irena Wieczorek, Maria Krysztofiak, Salomea Szkudlarek i Anna Żukowska, które przez wiele lat współpracowały z Haliną Sutarzewicz w kaliskim Kole Towarzystwa im. Marii Konopnickiej. Skierowaliśmy do Prezydenta Miasta pismo w sprawie renowacji popadającego w ruinę Pałacu Puchalskich przy placu Kilińskiego nr 4, gdzie w latach dzieciństwa i młodości mieszkała Maria Konopnicka. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia dwie osoby otrzymały Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego: Aneta Kolańczyk (2002) i Grażyna Przybylska (2003). Obie panie są członkami Stowarzyszenia.

Drugą, trzyletnią kadencję Zarządu, Stowarzyszenie kończy wystawą Kaliszanie piszący zorganizowaną we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu i Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Prace podjęte przy przygotowaniu tejże wystawy stały się ważnym etapem realizacji głównego celu statutowego, czyli utworzenia w Kaliszu muzeum literackiego obejmującego pamiątki po pisarzach związanym z naszym miastem.

Elżbieta Stadtmuller

Halina Sutarzewicz
Halina Sutarzewicz - biografia
Autorzy: Hubert Stanisław Pałęcki i Włodzimierz Mikołajczyk, Henryk Wrotkowski
Adres: http://info.kalisz.pl/biograf/sutarzew.htm


Halina Sutarzewicz
15 lat Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz
Autor: Joanna Montelatic
Adres: http://info.kalisz.pl/stowhalsut/RocznikKalXLII_15Suta.pdfHalina Sutarzewicz
Wystawa "Kaliszanie piszączy"
Biografie autorów
Adres: http://info.kalisz.pl/stowhalsut/stowbiogram.htm


Halina Sutarzewicz
Halina Sutarzewicz
Kalisz w literaturze
Nota o autorze
Adres: http://info.kalisz.pl/kalwlit/kalwlit.htm


Halina Sutarzewicz
Spis publikacji Haliny Sutarzewicz
Nota o autorze
Adres: http://info.kalisz.pl/stowhalsut/sutaspispub.htm


Janusz Teodor Dybowski
Janusz Teodor Dybowski
"Saga grodu nad Prosną"
Nota o autorze
Adres: http://info.kalisz.pl/saga/saga.htm


Janusz Teodor Dybowski
Janusz Teodor Dybowski - biografia

Adres: http://info.kalisz.pl/biograf/dybowski.htm


Janusz Teodor Dybowski
Przemysław Mańka
Hołd czy prowokacja? - Wokół „Sagi grodu nad Prosną” Janusza Teodora Dybowskiego
Adres: http://info.kalisz.pl/dybowski/dybowski.htm


Ten link przeniesie Cię na górę strony