NOTA BIOGRAFICZNA

 

          Urodziłem się 29 czerwca 1912 roku w Kaliszu w rodzinie kolejarsko - rzemieślniczej. Po ukończeniu gimnazjum im. T. Kościuszki w Kaliszu wstąpiłem na Uniwersytet Poznański. Mimo, że pierwszy rok medycyny zaliczyłem pomyślnie, musiałem przerwać studia ze względów finansowych  i bezrobocia ojca. Warunki te przyczyniły się do podjęcia decyzji o wstąpienie do wojska. Po skończeniu Kursu Unitarnego zostałem automatycznie  przeniesiony do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowii Mazowieckiej. Po ukończeniu szkoły w 1935 roku zostałem przydzielony jako podporucznik do 70 pułku piechoty w Pleszewie. W 1939 roku awansowałem do stopnia  porucznika  co mogło pozwolić mi na ożenek z późniejszą moją żoną (Ślub wzięliśmy „per procura” w 1942 roku. Moja żona Krystyna Rydzewska pochodziła ze znanej w Kaliszu rodziny kupieckiej ).

          Zamiast do ślubu  poszedłem  na  wojnę  jako  dowódca  Kompanii nr 74 As w ramach etapu Armii Poznań. Pierwszym moim zadaniem było ubezpieczenie krzyżówki kolejowej Gdynia - Śląsk z linią Gdynia - Poznań - Warszawa. W dniu 6 września 1939r. zostałem przesunięty przez dowództwo Armii Poznań do rejonu Błonie pod Warszawą, a stąd do dowództwa 6 pp. Legii Akademickiej a następnie zostałem skierowany do Lublina.

W Lublinie płk. dypl. Bartak  skierował  mnie do Komendy obrony Miasta do kpt. Lisa-Błońskiego. Nowe zadanie to obrona zachodniego odcinka miasta Lublina i ubezpieczenie kierunków Lublin - Dęblin i Lublin  - Kraśnik. Obrona trwała 3 dni. Po nasileniu ataków niemieckich  nastąpiło przesunięcie w kierunku Piaski Luterskie i dalej w kierunku na Rejowiec.

Wycofywanie w kierunku  południowym  ze stałymi utarczkami z oddziałami  niemieckimi i ochroną przed lotnictwem  niemieckim trwało  do 28 września, tj. do rozwiązywania jednostek skomasowanych w ramach 10-tej Dywizji Piechoty.  Od tego momentu ruszyłem z grupą oficerów w kierunku Wisły, by przedrzeć się do Krakowa, a stąd przez góry  na Węgry. Dalszy ciąg mojej perygrynacji wojennej  opisuję w niniejszej publikacji.

          Wojna dla mnie skończyła się 29 kwietnia 1945 roku. Od tego dnia do 14 lipca 1945  pracowałem w Sztabie Ośrodka  Wojennego Murnau, jako członek Sztabu gen. J. Rómmla. W dniu 14.07. wyruszyłem w ramach Kolumny Sanitarnej do II Korpusu we Włoszech. 15 lipca  zostałem przydzielony do 16 Brygady Piechoty przy 2 Dywizji  Pancernej. Po skończeniu kursu samochodowego zostałem z-cą komendanta  Ośrodka Szkoleniowego Brygady. W marcu 1945 roku przeniesiono mnie do oddziału operacyjnego II Korpusu w Ankonie, skąd pod koniec sierpnia zostałem wysłany do Anglii w ramach pierwszego rzutu Sztabu.

          W Wielkiej Brytanii zostałem przydzielony do obozu Rednal jako adiutant Komendanta tego obozu. Na tym stanowisku byłem do listopada 1946r. Następnie przeniesiony do obozu repatriacyjnego w Beoulner  skąd dopiero 13. 05.1947r. ze względu na długą i ciężką zimę - zamarznięcie Bałtyku - wyruszyłem do kraju. 15 maja 1947 roku wróciłem do domu gdzie zostałem zatrudniony w ogrodnictwie teścia. Od 1948 roku pracowałem aż do  przejścia na emeryturę w Fabryce Tiulu, Firanek i Koronek, później „Haft” w Kaliszu - jako główny księgowy. Gdyby nie „troskliwa opieka” UB można by sądzić, że był to spokojny czas pracy. Na emeryturę przeszedłem  1 lipca 1978 roku.

          Do żadnej partii  nigdy nie należałem. Za wojnę 1939 roku otrzymałem Krzyż Walecznych i Krzyż Wojenny, Odznakę Weterana Walk o Niepodległość oraz kilka innych medali ( za pracę cywilną - Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego).

W dniu 1.XI.1990r. zostałem awansowany do stopnia kapitana przez ministra Spraw Wojskowych w Londynie.

Mam dwie córki i dwoje wnucząt. Córki i zięciowie ukończyli studia wyższe - troje pracuje w szkolnictwie, a młodszy zięć jest ekonomistą. Od 20 lat starsza córka mieszka z rodziną za granicą.

 

< powrót >

 


< Strona główna > < Droga do Murnau > < Muster lager oflag VII A w Murnau > < Generałowie i Komendantura >
<
Wyżywienie > < Nauka > < Życie kulturalne > < Ucieczki > < Z życia obozowego > < Ośrodek Wojskowy Murnau >
<
Nota biograficzna >