Kaliskie mosty, mostki i przepusty 1998

     
Mosty na głównym korycie Prosny
l. Most Piwonicki
2 Most kolejowy
3. Most Teatralny
4. Most Trybunalski
5. Most Kamienny
6. Most na ul. Chopina
7. Most w Alei Wojska Polskiego
8. Most przy ul. Szewskiej (dla pieszych)
Mosty na kanale Bernardyńskim
1. Most na stadion kolarski
2. Most Czerwony (w Alei Walecznych, dla pieszych)
3. Most Warszawski
4. Most Bernardyński
5. Most w Alei Wojska Polskiego
6. Most do Majkowa (dla pieszych)
7. Most do Warszówki (na końcu ul. Złotej)
Mosty na kanale Rypinkowskim
1. Przejście dla pieszych przy KTW
2. Most Rypinkowski
3. Most Bankowy
4. Most Reformacki
Mostki na odnodze prowadzącej do stawku w parku
1. mostek parkowy dla pieszych
2. mostek parkowy dla pieszych
Mosty i Mostki na Swędrni i jej odgałęzieniach
1. Most na ul. Sportowej (dla pieszych)
2. Most na ul. Łęgowej (dla pieszych)
3. Most na ul. Pontonowej-Ciesielskiej (dla pieszych)
4. Most na ul. Saperskiej (dla pieszych)
5. Most na ul. Rybackiej (dla pieszych)
6. Most na ul. Rajskowskiej
7. Most na ul. Piaszczystej (dla pieszych)
8. Most na ul. Rajskowskiej (dla pieszych)
9. Most Tyniecki
Większe przepusty
1. Przez strumień Krępica na Ogrodach
2. Przez strumień Krępica na ul. Wiejskiej
3. Przez strumień Krępica na przedłużeniu ul. Podmiejskiej
4. W parku, naprzeciw teatru

Opracowanie redakcyjne: J. Miluśka Bunclerowa 
Druk : Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku