Wstęp

     Co dzień tysiące ludzi żyjących nad Prosną przechodzi przez ponad czterdzieści mostów na całej jej długości, w tym przez 22 mosty w samym Kaliszu. I zapewne nikt nie zastanawiał się skąd i dokąd płynie rzeka, jak bogate są jej dzieje i jak mocno zrosła się z historią Kalisza i Ziemi Kaliskiej.
      Dotychczas nie spotkałem pracy poświęconej tej rzece i dlatego chciałbym, aby moje skromne i na pewno nie wyczerpujące opracowanie było odczytane jako próba zwrócenia uwagi na ten interesujący temat.
      Informacje w nim zawarte znajdowałem w różnych opracowaniach, planach i mapach tego regionu, poczynając od map Polski z XVIII w 1.
      Czerpałem je także z publikacji przedstawiających wyniki prac archeologicznych prowadzonych systematycznie w Kaliszu i okolicy od 1956 roku.

----------------------------------

1. P. A. N. Katalog dawnych map Rzeczypospolitej z kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach. Ossolineum 1978 oraz Centralny katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Ossolineum 1982 poz. 20 "Wielkopolska" część 1776-1781, tabl. 38 i 39, tabl. 69, 70 i 1792 r. 1806 III Mappa szczegółowa woj. kaliskiego zrządzona z innych mapp mieyscowych tak dawney iak i później odrysowanych tudzież gościńcowych niewątpliwych wiadomości, wszystko według reguł i obserwacyi astronomicznych przez Karola de Bothees pułkownika geografa (1804) Kalisz i okolica 1835 poz. 93 i poz. 14 tabl. 143.