Spis treści

Wstęp

Prosna

Prosna w Kaliszu 

Kaliskie mosty

Kaliskie mosty, mostki i przepusty 1998

Rys. 1. Bieg Prosny od Ostrowa Kaliskiego do ujścia.

Rys. 2. Układ sieci rzecznej Prosny i Swędrni w XIII w.

Rys. 3. Układ sieci rzecznej w Kaliszu wg planu miasta 1785 r.

Rys. 4. Układ rzeki Prosny według planu Kalisza inż. Bernharda z 1825 r.

Rys. 5. Układ rzeki Prosny wg planu m. Kalisza z 1835 r.

Rys. 6. Układ rzeki Prosny z roku 1878 wg planu O. Wolle

Rys. 7. Układ rzeki Prosny i mosty w 1998 r.