Rys. 6. Układ rzeki Prosny z roku 1878 wg planu O. Wolle