Rys. 4. Układ rzeki Prosny według planu Kalisza inż. Bernharda z 1825 r.