Rys. 3. Układ sieci rzecznej w Kaliszu wg planu miasta 1785 r.