Rys. 1. Bieg Prosny od Ostrowa Kaliskiego do ujścia.