Strona tytułowa

Po balu - zamiast wstępu

  
Część pierwsza: Problemy

Elito baluj (o motywie balu “na trupie ojczyzny” w polskiej historii i literaturze)

Eros, Ares, Tanatos (erotyki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza wobec wojny i śmierci)

Klasa poezji (o wierszach Wisławy Szymborskiej w translatorskich namysłach Karla Dedeciusa i Stanisława Barańczaka)

Multi - kulti (o elektronicznych koniunkturach i dekoniunkturach literatury)

Metakrytyka trójgłowego eseju (o książkach Marii Janion, Ryszarda K. Przybylskiego i Stanisława Barańczaka)

    Część druga: Postacie

Wieczorna muzyka Jarosława Iwaszkiewicza

Tadeusz Różewicz na fotelu dentystycznym

Western według Ernesta Brylla

Wokół wyobraźni Jerzego Górzańskiego

Na lekcjach u Ewy Lipskiej

Emigracja przesiana (o poezji Jana Winczakiewicza)

Urok późnych debiutów (o poezji Łucji Gliksman)

Emil, Piotruś i inni (o prozie Leo Lipskiego)

Srebrne pióro (o pisarstwie Eligiusza Kor-Walczaka)

Po balu - zamiast zakończenia