Spis treści                                                 Piotr Łuszczykiewicz     "Po balu"