Halina Maria Sutarzewicz 

PISMA ROZPROSZONE

  Pod redakcj± i z bibliografi±
Huberta Stanisława Pałęckiego

Zebrał i opracował
Włodzimierz Mikołajczyk

I Wydanie Internetowe
Krzysztof Płociński,  czerwiec 2001