Spis treści

Wstęp

Biografia

I. Publikacje w prasie regionalnej

Asnyk znany i mniej znany

Pomyślmy nad tym

O Marii Konopnickiej...

Czy Konopnicka jest pisarką kaliską

O Konopnickiej, Kaliszu i "Kaliszaninie"

Konopnicka, Dąbrowska i Polonia Amerykańska

"Kaliszanin" 20 lat poszukiwany

Kaliskie wspomnienia o Natalii

Dąbrowska, Konopnicka, rozważania rocznicowe

Nie tylko w sprawie Konopnickiej

O Karczewskiej, Kaliszu i świecie uczciwym

Spróbujmy jeszcze coś ustalić

Kaliszanin z wyboru (1)

Kaliskie widokówki (2)

Postacie literackie o kaliskim rodowodzie

"Oświadczam że piszę..."

Śladami Marii Dąbrowskiej

Wspomnienia, powroty, materii życia przetwarzanie

Włodzimierz Pietrzak - jeden czy dwu?

II. Z prac zwartych

Śladami życie i twórczości Marii Konopnickiej

Z Suwałk do Kalisza

Kalisz w oczach Asnyka i Konopnickiej

Kalisz (hasło w encyklopedii: Literatura Polska)

Bibliografia