Gmina Opatówek 

w rysunkach 
Władysława Kościelniaka

  Wydano staraniem Towarzystwa Przyjaciół Opatówka
Opatówek 1997

I Wydanie Internetowe
Krzysztof Płociński,  luty 2001