Spis treści

1 Zamek arcybiskupów
2 Pałac gen. Zajączka
3 Pałac gen. Zajączka
4 Pałac Schlösserów
5 Ośrodek Zdrowia
6 Neogotycka "cukiernia"
7 Neogotycka "cukiernia" dziś
8 Gmach dawnej fabryki sukna
9 Muzeum - fragment ekspozycji
10 Dom rodzinny Gillerów
11 Mostek w parku
12 Kościół św. Doroty
13 Neogotycki kościół parafialny
14 Zajazd z połowy XIX w.
15 Dawna remiza strażacka
16 Szkoła podstawowa
17 Pomnik ofiar II wojny
18 Polodowcowe Wądoły
19 Widok na Chełmce
20 Cienia III - drewniany dom
21 Rajsko - późnogotycki kościół
22 Tłokinia Kościelna - kościół
23 Tłokinia Kościelna - pałac
24 Trojanów - wapiennik