8. OPATÓWEK - gmach dawnej fabryki sukna.
8. OPATÓWEK - gmach dawnej fabryki sukna wzniesiony w latach 1824-1826 przez Adolfa Gottlieba Fiedlera. Obecnie Muzeum Historii Przemysłu.