7. OPATÓWEK - neogotycka „cukiernia" - stan obecny.
7. OPATÓWEK - neogotycka „cukiernia" - stan obecny.