6. OPATÓWEK - neogotycka „cukiernia" wzniesiona przez gen. Zajączka.
6. OPATÓWEK - neogotycka „cukiernia" wzniesiona przez gen. Zajączka na pocz. XIX w. - rekonstrukcja Wł. Kościelniaka na podstawie ryciny z XIX w.