24. TROJANÓW - nieczynny piec do wypalania kamienia wapiennego.
24. TROJANÓW - nieczynny piec do wypalania kamienia wapiennego.