23. TŁOKINIA KOŚCIELNA - pałac z lat 1915-1916 zbudowany dla Ignacego Chrystowskiego.
23. TŁOKINIA KOŚCIELNA - pałac z lat 1915-1916 zbudowany dla Ignacego Chrystowskiego. Obecnie Dom Pracy Twórczej NOT.