22. TŁOKINIA KOŚCIELNA - drewniany kościół parafialny pw. św. Jakuba.
22. TŁOKINIA KOŚCIELNA - drewniany kościół parafialny pw. św. Jakuba z pocz. XVIII w.