18. OPATÓWEK - polodowcowe wzgórza poprzecinane parowami nad Cienią zwane Wądołami.
18. OPATÓWEK - polodowcowe wzgórza poprzecinane parowami nad Cienią zwane Wądołami.