17. OPATÓWEK - pomnik ofiar 11 wojny ¶wiatowej.
17. OPATÓWEK - pomnik ofiar II wojny ¶wiatowej odsłonięty w 1981 r. (proj. Wiesław Andrzej OĽmina).