16. OPATÓWEK - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego (1951 r.).
16. OPATÓWEK - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego (1951 r.).