15. OPATÓWEK - remiza strażacka na rynku zbudowana w 1907 r.
15. OPATÓWEK - remiza strażacka na rynku zbudowana w 1907 r., rozebrana w czasie okupacji niemieckiej.