13. OPATÓWEK - neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1910 r.
13. OPATÓWEK - neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1910 r. (proj. Konstanty Wojciechowski).