12. OPATÓWEK - kościół parafialny pw. św. Doroty z początku XIX w. przebudowany na pocz. XX w.
12. OPATÓWEK - kościół parafialny pw. św. Doroty z początku XIX w. przebudowany na pocz. XX w.