11. OPATÓWEK - mostek w parku z 1824 r. z nie istniejącą już żeliwną balustradą.
11. OPATÓWEK - mostek w parku z 1824 r. z nie istniejącą już żeliwną balustradą.