Image
Baszta Dorotka
      Historia Kalisza
Solidne, fundamentalne opracowania a także ciekawostki z historii Kalisza.

 
Kalisz obwieszony zającami - Gawęda Tadeusza Frątczaka

 
Korpus Kadetów w Kaliszu

 
Kaliski Poczet Honorowych

 
Kalisz, miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze...

 
Stołeczny Kalisz czyli kiedy i czego Kalisz był stolicą

 
Kiedy królowie i książęta przebywali w Kaliszu

 
Gospodarze miasta Kalisza

 
Od założenia Miasta Kalisza ...

 
Pieczęcie miasta, czyli skąd wziął się herb Kalisza?

 
Skarbnica wieków - kościół Świętego Mikołaja

 
Kalisz na dawnych mapach

 
Jak budowano Kalisz?

 
Archeologia i numizmatyka"

 
Baszta Dorotka

 
Zaczęło się od Długosza

 
Zawodzie

 
Stanisław Kulawiak - Stare Miasto

 
To oni nas uczyli - wspomnienia Janów Wernera i Żardeckiego

 
Ewa Andrysiak - Głos Alfonsa Parczewskiego w sprawie utworzenia województwa kaliskiego w 1928 r.

 
Edmund Sobkowicz - Początki ruchu turystyczno-krajoznawczego w Kaliszu

 
Kalisz w oddali - refleksje Stefana Otwinowskiego

 
Okupacyjne wspomnienia Jana Pogorzelca  - mieszkańca Opatówka

 
Kaliszanie w Warszawie

 
Calisiana w Warszawie

 
Kaliszanin w Krakowie, "Asnykowiec" w Kaliszu, Robert Kordes o Asnykowcu 2006

 
Fortepiany były zawsze

 
Parkowy Kaliszan świat

 
200-lecie kaliskiego parku miejskiego"

 
200 lat Kaliskiej Sceny Narodowej

 
Cztery teatry kaliskie

 
Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej

 
Rys historyczny parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu

 
Cmentarz ewangelicki w Kaliszu

 
Kaliskie miasta umarłych

 
Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu

 
Wędrówki ze szkicownikiem.  Ciekawostki sprzed lat.

 
Rzeka Prosna

 
Z dziejów Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

 
Poliptyk kaliski Mistrza z Gościszowic - Anna Tabaka

 
Historia pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Kaliszu (obecnie klasztor oo. Jezuitów)

 
Śladami krypt i nagrobków po kaliskich kościołach

 
Kilka uwag o kaliskich podziemnych korytarzach

 
Kaliskie wizyty dostojników duchowieństwa katolickiego

 
O tak zwanej "Wanatówce"

 
Kalisz miał być niemiecki

 
Cztery dni, które wstrząsnęły III Rzeszą

 
Hitler kaputt! - wspomnienie Bogdana Bladowskiego

 
Przemysław Mańka - „Saga grodu nad Prosną” – hołd czy prowokacja?

 
Powtórka z historii

 
Bractwo honoru

 
Kaliskie rocznice w 1999 roku

 
Strażnik światła kolorowy

 
Obyś dzielnie dowodził

 
Pamięć o dniach gniewu

 
Za Wartę

 
Bohaterskie kaliszanki

 
Kaliszanie a cud nad Wisłą

 
11 listopada 1918 roku w Kaliszu

 
Szlak Bursztynowy

 
Historia Majkowa

 
Z dziejów miasta - bitwa pod Kaliszem

 
Kalisz końca XIX wieku

 
Historia nadania Kaliszowi praw miejskich

 
Kalisz sprzed wieku

 
Tradycje sądowe Kalisza

 
Średniowieczny Kalisz odsłania tajemnicę

 
Gród kaliski jako spuścizna dziedzictwa kulturowego Europy. Pomysły na Zawodzie

 
Najazd szlachty na Zawodzie

 
Bractwo na straży tradycji

 
Kalendarz Kaliski na rok zwyczajny 1914

 
Opatówek - historia, zabytki i nowoczesność

 
Kalisz w literaturze

 
Pałac w Śmiełowie

 
Pięć lat Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 1992 - 1997

 
Rozmowa Piotrem Łuszczykiewiczem o kaliskiej polonistyce

 
Kaliscy bibliofile w międzywojniu

 
Bibliografia historii Kalisza

 
Czy powstanie multimedialna encyklopedia kaliska? "Płotka" w internecie

 
Kalisz żyje w świecie
Ten link przeniesie Cię na górę strony