Świat według Kulisiewicza

Kolekcja prac Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum kaliskim

Z notatek Kulisiewicza

1. Głowa ojca, drzeworyt, 1921

2. Kościół św. Józefa, litografia, 1922

3. Kościół ewangelicki, litografia, 1922

4. Kościół św. Mikołaja, litografia, 1922

5. Kościół św. Mikołaja, litografia, 1922

6. Kościół OO. Bernardynów, litografia, 1922

7. Fragment ogólnego widoku Kalisza, suchoryt, 1927

8. Kościół ewangelicki od strony parku, suchoryt, 1927

9. Fragment miasta z widoczną w tle wieżą kościoła św. Józefa, 1960

10. Panorama Kalisza, 1960

11. Kościół ewangelicki (pojezuicki) za drzewami, 1960

12. Kościół św. Józefa, 1960

13. Rypinek, 1960

14. Dom i drzewa nad Prosną, 1960

15. Odrapanki, 1960

16. Głowa chłopa z cyklu Indie, papier, tusz, 1973

17. Robotnice z cyklu Indie, papier, tusz, 1973

18. Informacja o wydawnictwie