Spis treści

Strona tytułowa
Wstęp
I. Dzieje najdawniejsze  (VIII w. p.n.e. - VIII w. n.e.).
II. Gród na Zawodziu (IX w. – 1233 r.)

III. Miasto lokacyjne (1233-1350)
IV. Rozkwit średniowiecznego miasta (1350-1500)
V. Złoty okres dziejów (1501-1655)
VI. Upadek miasta. Próby reform. (1655-1793)
VII. Pod pruskimi rządami (1793-1806)
VIII. Krótkie dni wolności (1806-1813)
IX. Pod zaborem rosyjskim (1813-1914)
X. W latach wielkiej wojny i II Rzeczypospolitej (1914-1939)
XI. Pod okupacją hitlerowską (1939 -1945)
XII. W Polsce Ludowej (1945 -1980)

ANEKSY
1.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i naczelnicy Kalisza.
Ludność miasta Kalisza (1579-1980)
Rozwój przestrzenny Kalisza (1350-1980)
Wykaz staropolskich miar długości, objętości i masy oraz jednostek monetarnych występujących w tekście