Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak  -   Kronika miasta Kalisza