Rozwój przestrzenny Kalisza (1350-1980)

  

Rok Obszar w ha

Uwagi

1350 18 W obrębie murów miejskich bez przedmieść.
1785 18  
1853 33  
1904 189  
1906 605 Po włączeniu w granice miasta przedmieść i okolicznych wsi: Dobrca, Czaszek, Wydorów, Ogrodów, Tyńca, a także obszarów od Rogatki Wrocławskiej do dworca kolejowego oraz w kierunku Rypinka i wsi Korczak.
1934 2413 Po przyłączeniu terenów części gmin Tyniec i Żydów.
1962 2420  
1963 3000 Po włączeniu obszarów wsi Dobrzec Wielki, Warszówka oraz gromad Winiary, Majków i Piwonice.
1978 5307 Po włączeniu Noskowa, Szczypiorna, Winiar i Piwonic.