Ludność miasta Kalisza (1579-1980)

 

Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców
1579 ok. 2700 1845 11763 1924 46483
1629 ok. 2 300 1851 11430 1928 54 167
1650 ok. 2 000 1860 12 635 1931 55 007
1690 ok. 2 750 1869 13 682 1934 67 470
1714 ok. 700a 1875 16 668 1936 76 350
1775 ok. 3 500b 1880 18 693 1938 79 788
1789 ok. 4 300c 1885 19 520 1939 81 052i
1793 3 832 1890 21 632 1940 56 670
1804 7 085 1895 22 871 1945 42 926
1808 6 812 1900 23 216 1950 56 080
1811 8 253d 1905 28 310 1960 71 117
1815 7 521 1908 50 000g 1965 75 800
1820 9 352e 1913 65 400 1970 81 454
1825 11 400f 1914 5 000h 1975 87 302
1830 10 670 1917 37 490 1978 95 806j
1835 11 685 1921 44 613 1980 98 921

a) upadek miasta po wojnach szwedzkich i bitwie pod Kaliszem w 1706 r.;
b) w tym ok. tysiąca Żydów;
c) w tym ok. 1300 Żydów;
d) w tym 2276 Żydów;
e) bez obcych studentów;
f) w tym ok. 2 tys. ludności niestałej;
g) w 1906 r. włączono w granice miasta wsie: Dobrzec, Czaszki, Tyniec, Wydory i Ogrody;
h) po zburzeniu Kalisza przez Prusaków - informacja z grudnia tego roku;
i) przed wkroczeniem wojsk niemieckich;
j) powiększono obszar miasta.