Wyposażenie kaplicy Nieustającej Adoracji
Obraz.jpg (42361 bytes)

     W dzisiejszej kaplicy Nieustającej Adoracji znajdują się trzy barokowo-klasycystyczne, architektoniczne ołtarze.

     Jeden z nich umieszczony jest w jej prezbiterialnej części i pełni funkcję ołtarza głównego. Pierwsze o nim informacje pochodzą z 1618 r. Później był on kilkakrotnie przebudowywany i swoją obecną postać uzyskał na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwotnie znajdował się w nim obraz przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego, który zdobiła srebrna korona cierniowa, przepaska i dwie wici roślinne, biegnące po bokach przez całą jego wysokość. Co stało się z nim w kolejnych stuleciach nie udało się ustalić. Aktualnie, w ujętym kolumnami retabulum tego ołtarza umieszczony jest obraz Ukrzyżowanego. Pochodzi on z końca XIX w. (ok. 1880 r.) i stanowi kopię dzieła Pawła Delaroche.

     W nastawie ołtarza, między dwoma rzeźbami aniołków, znajduje się drugi, znacznie mniejszy obraz ze srebrnymi sukienkami. Do tej pory powszechnie identyfikowano go jako tzw. Matkę Boską Kaliską, czyli kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie. Przywieziono ją do Kalisza około 1608 r. i umieszczono w jednej z bram miejskich (Toruńskiej). W 1626 r. obraz przeniesiono do kościoła jezuitów, skąd trafić miał w 1787 r. - po kasacie Towarzystwa Jezusowego - do świątyni OO. Franciszkanów. Jednak przeprowadzona niedawno jego konserwacja wykazała niezbicie, że pochodzi on z 2 połowy XVIII w. i przedstawia wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, powstały w jakimś ludowym warsztacie malarskim z kręgu częstochowskiego.

     Pozostałe dwa ołtarze ustawione są przy ścianie łączącej prezbiterium kaplicy z jej nawą. Posiadają one identyczną budowę i zwieńczone są nastawami z owalnymi obrazami. Retabulum każdego z nich ujęte jest kolumnami kompozytowymi, które dźwigają belkowanie i wspomniane nastawy. Z lewej strony znajduje się ołtarz z obrazem św. Heleny, a z prawej - Matki Boskiej Bolesnej. Zostały one namalowane w 1868 r. przez Stanisława Barcikowskiego. W nastawach tych ołtarzy umieszczone są natomiast niewielkie, owalne obrazy pochodzące z przełomu XVIII i XIX w., przedstawiające odpowiednio: św. Pawła i św. Jana.