KRYSTYNA SPLITT

JERZY ALEKSANDER SPLITT

 

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR
OO. FRANCISZKANÓW
W KALISZU

 

 

KALISZ 1998

 

Wydawca:

MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ
KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW W KALISZU

Zdjęcia czarno-białe:

MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU
ARCHIWUM KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KALISZU

Zdjęcia barwne:

JAROSŁAW ROMANIUK

 
I Wydanie Internetowe
Krzysztof Płociński,  październik 1998
Wszelkie prawa zastrzeżone